Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną w trybie art 138o - świadczenie usług pocztowych.
Data składania ofert: 2017-01-03 00:00:00
CPV: 64110000-0
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-01-03 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zostało udzielone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Umowa została zawarta z Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

Załączniki

Powrót Drukuj