Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Samochód osobowy (znak sprawy: 1/17/AZ) UWAGA !! 20.02.2017 Protokół z otwarcia ofert zamieszczony na stronie
Data składania ofert: 2017-02-20 10:00:00
CPV: 34.11.00.00-1
Wytwarzajacy: Adrian Zalewski
Data Utworzenia: 2017-02-10 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 10 lutego 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu osobowego. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 Uwaga 16.02.2017 r. 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodu osobowego(znak sprawy: 1/17/AZ), wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dostawę samochodu z silnikiem benzynowym o mocy 180 KW ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ odnośnie mocy silnika samochodu osobowego.

Pytanie 2:
„Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na dostawę samochodu z klimatyzacją dwustrefową ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ odnośnie wyposażenia samochodu osobowego w klimatyzację trzystrefową.

Pytanie 3:
„Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na dostawę samochodu wyposażonego w nawigację z mapą Polski i Europy z bezpłatną aktualizacją w czasie trwania gwarancji zamiast odtwarzacza CD ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ odnośnie wyposażenia samochodu osobowego w odtwarzacz CD/MP3z systemem RDS oraz  min. 6 głośników w pojeździe.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści auto z nadwoziem typu  sedan gdzie klapa (drzwi) tylna będzie otwierana bez tylnej szyby?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ odnośnie konstrukcji samochodu osobowego, w którym klapa (drzwi) tylna otwierana jest łącznie z tylną szybą.

Pytanie 5:
„Czy Zamawiający dopuści auto bez wycieraczki tylnej szyby ( nadwozie sedan)?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ odnośnie wyposażenia tylnej szyby samochodu osobowego w wycieraczkę.

Pytanie 6:
„Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30.04.2017. W odniesieniu do pierwotnie oczekiwanego przez Zamawiającego terminu jest to zmiana niewielka, a może istotnie przyczynić się ilości złożonych w postępowaniu ofert a tym samym zmniejszenia ostatecznej ceny za wykonanie zamówienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w SIWZ odnośnie terminu dostawy na dzień 13.04.2017 r.

Pytanie 7:
„Prosimy o wykreślenie wymogu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 ppkt.4 tj.
 w książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z udzielonej na pojazd gwarancji; lub jego odpowiednią modyfikację.  
Niemożliwym jest, aby Wykonawca nie dokonując montażu wyposażenia dodatkowego  odpowiadał za skutki takiego działania. Jeżeli zatem naprawa gwarancyjna bądź utrata pojazdu ( np. wskutek samozapłonu ) spowodowana będzie działaniem wyposażenia służbowego, Zamawiający będzie obciążony kosztami tej naprawy. W pozostałym zakresie odpowiadał będzie gwarant.”
Odpowiedz:
Zamawiający dopuści także Wykonawcę, który w książce gwarancyjnej samochodu osobowego nie wprowadzi zapisu: „zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z udzielonej na pojazd gwarancji.”

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Protokół z otwarcia ofert.docx
siwz_czsw_1_2017.doc
Powrót Drukuj