Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego (znak sprawy: 20/16/TK)
Data składania ofert: 2017-03-22 00:00:00
CPV: 48761000-0
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-03-15 00:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wsparcie techniczne oprogramowania antywirusowego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, tj. ceny oraz oferowanej ilości godzin asysty technicznej, wybrano ofertę wykonawcy DIM System sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 537.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację:
 
1. DIM System sp. z o. o.
ul. Puławska 537
02-844 Warszawa - cena - 60,00 pkt.
                            - asysta techniczna - 40,00 pkt.
                            - łączna punktacja - 100,00 pkt.
 
2. DAMIKO s.c.
ul. Polan 8B     
20-830 Lublin      - cena - 29,63 pkt.
                            - asysta techniczna - 30,00 pkt.
                            - łączna punktacja - 59,63 pkt.
 
Załączniki

Powrót Drukuj