Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa pojazdów do transportu osób pozbawionych wolności (znak sprawy: 3/17/PA)
Data składania ofert: 2017-04-25 10:00:00
CPV: 34114210
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-03-17 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 17 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 45 pojazdów do transportu osób pozbawionych wolności (znak sprawy: 3/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

 

Załączniki

espd-request.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
siwz_czsw_3_2017.doc
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.xml
Powrót Drukuj