Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę autobusu (znak sprawy: 2/17/PA)
Data składania ofert: 2017-03-17 00:00:00
CPV: 34121000
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-03-17 00:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu z 21 miejscami siedzącymi – łącznie z kierowcą - (znak sprawy: 2/17/PA), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, tj. ceny, termin gwarancji na perforację nadwozia pojazdu niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, termin gwarancji na elementy zabudowy i wyposażenia dodatkowego niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, termin gwarancji na powłokę lakierniczą niezależnie od liczby przejechanych kilometrów oraz termin gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby niezależnie od liczby przejechanych kilometrów, wybrano ofertę wykonawcy Mercus Trucks p. z o. o.  z siedzibą w Warszawie  przy ul. Braci Pillatich 4/15.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację:
 
6/17
Polster sp. z o. o. sp. k.
ul. Jana Styki 16
64-920Piła
 
- cena oferty:  54,54 pkt
- oferowany termin gwarancji na perforację nadwozia pojazdu niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 7 pkt.
- oferowany termin gwarancji na elementy zabudowę i wyposażenia dodatkowego niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 4 pkt.
- oferowany termin gwarancji na powłokę lakierniczą niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 4 pkt.
- oferowany termin gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 12 pkt.
Łączna punktacja 81,54 pkt
 
5/17
Mercus Trucks p. z o. o.
ul. Braci Pillatich 4/15
00-771 Warszawa
 
- cena oferty: 60,00 pkt.
- oferowany termin gwarancji na perforację nadwozia pojazdu niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 7 pkt.
- oferowany termin gwarancji na elementy zabudowę i wyposażenia dodatkowego niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 13 pkt.
- oferowany termin gwarancji na powłokę lakierniczą niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 7 pkt.
- oferowany termin gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, opony i szyby niezależnie od liczby przejechanych kilometrów: 13 pkt.
Łączna punktacja 100,00 pkt.
 
Ponadto informuję, że zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj