Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa pojazdów do transportu osób pozbawionych wolności (znak sprawy: 3/17/PA) - UWAGA 4.04.2017 r. odpowiedzi na pytania, 4.04.2017r. odpowiedź na pytanie, 13.04.2017 r. - autokorekta.
Data składania ofert: 2017-04-25 10:00:00
CPV: 34114210
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-03-17 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 17 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 45 pojazdów do transportu osób pozbawionych wolności (znak sprawy: 3/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.
 
UWAGA !!!
31.03.2017 r.

 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które udziela się następujących odpowiedzi.

 

 
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg wykazu dostaw pojazdów specjalistycznych innych niż wymienione w SIWZ?
Wykonawca może wykazać zrealizowaną dostawę samochodów specjalistycznych dla Poczty Polskiej (pojazdy służące do przewozu pieniędzy oraz konwojentów) na kwotę przewyższającą wymaganą przez Zamawiającego.
Wykonawca może wykazać jako dodatkowe,  inne dostawy do jednostek budżetowych wymienionych w SIWZ  (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, – jedynie w zakresie możliwym do ujawnienia zgodnie z zawartą umową)  ale poniżej wymaganej przez Zamawiającego wysokości.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie warunku udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia określone w punkcie IV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2:
„Czy zamawiający dopuści pojazd o mocy silnika 96 kW (130 km)?”
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące tego parametru określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 3:
„Pyt 1 dot. Parametry techniczne pojazdu samochodowego
Zamawiający w p 2 podał minimalną moc silnika 110 kW, a w punkcie 3 minimalny moment obrotowy  350 Nm.
Czy Zamawiający dopuści jednoturbinowy silnik o mocy 103 kW i o momencie obrotowym 340 Nm, a więc o parametrach odbiegających od założonych w SIWZ tylko o kilka procent ?
Uzasadnienie: z rynkowego punktu widzenia największy udział w sprzedaży samochodów o DMC 3.5 t i gabarytach L2H2 mają silniki o mocy około 140 KM. Wybór silnika o większej mocy - dwuturbinowego - powoduje znaczny skokowy wzrost ceny.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie minimalnej mocy silnika i minimalnej wartości  momentu obrotowego oferowanego pojazdu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie 4:
„Pyt 2 dot. Parametry techniczne pojazdu samochodowego
Zamawiający w p 48 i 49 podał parametry wzmocnionego akumulatora min 95 Ah i alternatora min 160 A.
Czy Zamawiający dopuści fabrycznie dostępny komplet: wzmocniony akumulator
92 Ah wraz ze wzmocnionym alternatorem 180 A?
W innym przypadku oferent będzie musiał zastosować rozwiązania niefabryczne.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd wyposażony we wzmocniony akumulator min. 92 Ah wraz ze wzmocnionym alternatorem 180 A.
 
Pytanie 5:
„Pyt 3. Dot. Terminów:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 28 września 2017 r oraz podstawienia pojazdu wzorcowego w terminie nie późniejszym niż 70 dni (10 tygodni) od dnia zawarcia umowy.
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie obu terminów o 3 tygodnie tj.,
a)         Termin realizacji zamówienia do 20.10.2017
b)         Termin podstawienia pojazdu wzorcowego do 90 dni ?
Pytania wynikają z następujących uwarunkowań:
a)         60 dniowy (8 tygodni) termin związania z ofertą, który należy przyjąć za możliwy termin podpisania umowy,
b)         10-12 tygodniowy termin produkcji 45 samochodów bazowych w indywidualnych konfiguracjach,
c)         2 tygodniowa wakacyjna przerwa produkcyjna, którą mają wszystkie fabryki pojazdów zlokalizowane w Europie.
d)         około 6 tygodniowy proces zabudowy 45 pojazdów wg wymogów SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20 października 2017 r. oraz wydłuża termin przedstawienia „pojazdu wzorcowego” do akceptacji do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
 
Pytanie 6:
Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31 października 2017 roku?
uwaga: produkcja samochodów przypada na letnią przerwę produkcyjną, która może wydłużyć produkcję samochodów o 30 dni.”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.
 
Pytanie 7:
„Zamawiający w opisie drzwi bocznych przesuwnych wymaga dodatkowego zamka - „drzwi boczne zewnętrzne pojazdu wyposażone w zamek mechaniczny otwierany z zewnątrz – z kluczykiem takim  samym jak do drzwi bocznych”.
a)         Czy Zamawiający dopuści zamek mechaniczny zamontowany w drzwiach bocznych przesuwnych otwierany z zewnątrz i zamykany kluczem dodatkowym?
b)         Czy klucz „taki sam jak do drzwi bocznych” oznacza, że identyczny jak do uruchomienia pojazdu?
uwaga: klucz do drzwi bocznych w samochodzie uruchamia również pojazd.
c)         Czy zamek mechaniczny w drzwiach przesuwnych bocznych i drzwiach tylnych musi być otwierany tym samym kluczem?
d)         Proszę o określenie typu mechanicznego zamka dodatkowego i jego odporności na włamanie?
 
Obecnie na rynku brak samochodów z fabrycznymi mechanicznymi zamkami drzwi bocznych przesuwnych.
Dla wielu Marek samochodów jedynym zamkiem mechanicznym jest zamek drzwi kierowcy, dlatego prosimy o precyzyjny opis sposobu zamykania drzwi bocznych przesuwnych i tylnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd wyposażony był w dodatkowy zamek mechaniczny zamontowany w drzwiach bocznych przesuwnych otwierany z zewnątrz i zamykany kluczem dodatkowym. Nie może to być klucz, którym uruchamia się pojazd. Może to być klucz inny niż do drzwi wejściowych do kabiny. Zamek mechaniczny w drzwiach przesuwnych bocznych i drzwiach tylnych musi być otwierany tym samym kluczem. Nie określa się typu zamka mechanicznego – musi posiadać konstrukcję dostosowaną do stosowania w pojazdach. Nie określa się jego odporności na włamanie.
 
Pytanie 8:
„Czy Zamawiający dopuszcza radio fabryczne z Bluetooth oraz gniazdem USB/iPOD, odczytem MP3 bez możliwości odtwarzania płyt CD?”
Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd wyposażony w radio fabryczne z technologią bezprzewodowej komunikacji Bluetooth oraz portem USB/iPOD, z możliwością odczytu plików w formacie MP3 bez możliwości odtwarzania płyt CD.
 
UWAGA!!!
4 kwietnia 2017 r.
 
Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.
 
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści pojazd o standardowym zbiorniku paliwa minimum 72 litry i zbiorniku AdBlue 21 litrów? Zasięg zatankowanego pojazdu przy średnim spalaniu wynosi około 900km. W związku ze zmianami norm emisji spalin z Euro 5 na Euro 6 oraz wymuszeniem stosowania dodatkowych zbiorników płynu AdBlue pojazdy zostały wyposażone standardowo w zmniejszone zbiorniki paliwa. Dopuszczenie tego rozwiązania umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność postępowania.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 72 litry.
 
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści światła do jazdy dziennej halogenowe umieszczone w reflektorach przednich (rozwiązanie fabryczne) zamiast świateł do jazdy dziennej w technologii LED?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd wyposażony w halogenowe światła do jazdy dziennej umieszczone w reflektorach przednich.
 
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości wewnątrz 1786 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd o wysokości przestrzeni ładunkowej pojazdu bazowego do zabudowy 1786 mm.
 
Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz  posiadający  gniazdo USB , umożliwiające odtwarzanie plików muzycznych audio (MP3) z nagłośnieniem kabiny kierowcy i przedziału konwojentów, sterowaniem radia z kierownicy oraz wyposażonym dodatkowo w zestaw głośnomówiący Bluetooth.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania pojazd wyposażony w radioodtwarzacz posiadający port USB, umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych audio w formacie MP3 z nagłośnieniem kabiny kierowcy i przedziału konwojentów, możliwością sterowania radiem z kierownicy oraz wyposażony dodatkowo w zestaw głośnomówiący Bluetooth.

 

UWAGA!!!

4 kwietnia 2017 r.

 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„Czy Zamawiający dopuszcza referencje na dostawę samochodów typu furgon ratownictwa drogowego tj. policyjna wersja Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dostarczonych dla Komendy Wojewódzkiej Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie warunku udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia określone w punkcie IV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

UWAGA !!!

13 kwietnia 2017 r.

 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający nadaje nową treść punktowi I ppkt. 10 Załącznika nr 1 do umowy o następującym brzmieniu:
„10. Wykonawca, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu, celem uzgodnienia modyfikacji pojazdu, rysunki, szkice, wizualizacje 3D i inne materiały informacyjne obrazujące wygląd wewnętrzny i zewnętrzny pojazdu. W szczególności koncepcję zabudowy  tj. wydzielenia i wyposażenia  przedziału dla konwojentów i dla osób konwojowanych oraz innych urządzeń dodatkowych, np.: sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym, łączności bezprzewodowej, kamer i monitora.”

 

 

Załączniki

espd-request.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
siwz_czsw_3_2017.doc
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.xml
Powrót Drukuj