Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa naboi 9 x 19 mm pistoletowych typu Parabellum (znak sprawy: 7/17/PA) - UWAGA 11.05.2017 r. odpowiedzi na pytania
Data składania ofert: 2017-05-22 10:00:00
CPV: 35331500
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-04-13 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa naboi 9 x 19 mm pistoletowych typu Parabellum (znak sprawy: 7/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

UWAGA !!!

11 maja 2017 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

  

Pytanie 1:
„Do działu III SIWZ – Termin realizacji zamówienia
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści termin dostawy amunicji 180 dni od podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w tym zakresie.
 
Pytanie 2:
„Do załącznika nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (dla I części zamówienia).
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści jako równorzędną amunicję z pociskiem FEB (Fully Encapsulated Bullet)?
Uzasadnienie:
Pocisk o nazwie FEB jest pod względem konstrukcyjnym identyczny z pociskiem TFMJ. Jego budowa i wykonanie jest takie samo jak TFMJ, jedynie nazewnictwo jest inne w zależności od producenta.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania amunicję z pociskiem FEB (Fully Encapsulated Bullet) dla części I zamówienia.
 
Pytanie 3:
„Do załącznika nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (dla I części zamówienia).
Czy Zamawiający dopuści amunicję charakteryzującą się Energią początkową pocisku E0: 522J?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania amunicję charakteryzującą się energią początkową pocisku E0: 522J dla części I zamówienia .
 
Pytanie 4:
„Do załącznika nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (dla I części zamówienia).
Czy Zamawiający dopuści amunicję o parametrze skupienia pocisków R23≤76mm?
Uzasadnienie:
Przywołany w pytaniu parametr skupienia „R23” jest zgodny ze standardem stosowanym przez SAAMI (Sporting Arms and Ammunitions Manufacturer’c Institute), instytut zrzeszający amerykańskich producentów broni palnej i amunicji. SAAMI został założony na zlecenie Rządu Stanów Zjednoczonych do tworzenia standardów, koordynowania danych technicznych oraz promowania bezpieczeństwa broni palnej. Badanie skupienia przez wielu producentów amunicji, w tym również wytwórcy, którego produkt zamierzamy zaoferować, określane jest wg standardu SAAMI.”
Odpowiedź:

Zamawiający dopuści także do zaoferowania amunicję o parametrze skupienia pocisków R23≤76 mm dla części I zamówienia.

 

Załączniki

Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.pdf
espd-request.xml
siwz_czsw_7_2017.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj