Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Moduł OCSP wraz z usługą instalacji i rekonfiguracji - postępowanie o wartości niższej niż 30 000 euro.
Data składania ofert: 2017-04-24 12:00:00
CPV: 72000000-5
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-04-18 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia – moduł OCSP wraz z usługą instalacji i rekonfiguracji:
1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na moduł OCSP do oprogramowania QR-CERT oraz wykonanie usługi instalacji modułu na sprzęcie Zamawiającego wraz z rekonfiguracją oprogramowania QR-CERT w celu integracji z modułem OCSP.
2.      Licencja powinna zezwalać na uruchomienie usługi OCSP na dwóch serwerach z procesorami w architekturze x86, bez ograniczenia na liczbę transakcji.
Udzielenie licencji potwierdzone zostanie certyfikatem, który zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni od udzielenia zamówienia.
3.      Oprogramowanie modułu OCSP programu QR-CERT Wykonawca zainstaluje na dwóch fizycznych serwerach HP DL380  wyposażonych w moduły kryptograficzne HSM model nShield firmy THALES zlokalizowanych w sieci CCP (Centrum Personalizacji i Certyfikacji) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
4.      Moduł OCSP zostanie skonfigurowany przez Wykonawcę tak, aby klucze kryptograficzne przechowywane były w modułach HSM.
5.      Serwery HP DL380 zostaną skonfigurowane w klastrze niezawodnościowym HA z balansowaniem obciążenia.
6.      Wykonawca przeprowadzi migrację usługi CRL świadczonej na jednym fizycznym serwerze HP DL380 zlokalizowanym w strefie DMZ na maszynę wirtualną z tym samym adresem IP w tej samej strefie. Zamawiający udostępni Wykonawcy skonfigurowaną maszynę wirtualną.
7.      Usługi określone w pkt. 2 – 6 zostaną wykonane w terminie do 30 dni od udzielenia zamówienia.
8.      Wykonawca udzieli Zamawiającemu rocznej gwarancji na poprawne działanie oprogramowania QR-CERT z modułem OCSP i zapewni usuwanie awarii i poprawne działanie w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za licencję na moduł OCSP, cenę netto i brutto na usługi konfiguracji oraz łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 kwietnia br. do godz. 12.00 w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w pok. nr 314 lub przesłać mailem pod adres bil@sw.gov.pl
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Powrót Drukuj