Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Druk kwartalnika PWP (zn. spr. 4/17/AZ); UWAGA - wpłynęło pytanie, zmiana terminu składania ofert!
Data składania ofert: 2017-04-28 10:00:00
CPV: 79810000-5
Wytwarzajacy: Adrian Zalewski
Data Utworzenia: 2017-04-18 00:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa druku kwartalnika "Przegląd Więziennictwa Polskiego"(znak sprawy: 4/17/AZ). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18 kwietnia 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

UWAGA:

25 kwietnia 2016 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„Prosimy o doprecyzowanie formatu B5 w mm, oraz o podanie informacji czy zamawiane czasopismo będzie pismem specjalistycznym oraz czy będzie miało nadany nr ISSN?”
Odpowiedź:
Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom kryminologicznym oraz penitencjarnym.
- numer ISSN: 1230 - 4433
- wymiary: 165 x 234 mm
 
Ponadto informujemy uprzejmie, że zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, który wyznacza się na dzień 28 kwietnia 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

siwz_czsw_4_2017.doc
Ogłoszenie.pdf
Powrót Drukuj