Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Urządzenia rentgenowskie do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowe bramowe wykrywacze metali (znak sprawy: 12/17/TK) UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert.
Data składania ofert: 2017-08-02 10:00:00
CPV: 38581000-1; 35124000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-06-27 12:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, iż w dniu 27 czerwca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

Uwaga!!!

Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania, z dotrzymaniem terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert w postępowaniu na dostawę 20 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz 20 wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK), który wyznacza się na dzień 10 sierpnia 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

 

Załączniki

espd-request.pdf
siwz_czsw_12_2017.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.xml
Powrót Drukuj