Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa 31 sztuk serwerów UWAGA!!! wpłynęły pytania. Zmiana terminu składania ofert! Nowe ormularze ofertowe!!! 14/17/DR Ponowna zmiana terminu 31.07.2017, zmiana formularza ofert. serwer typ2
Data składania ofert: 2017-07-24 10:00:00
CPV: 48.82.00.00-2
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-07-11 13:10:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 11 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy: 14/17/DR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

UWAGA!!!!

 

Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy: 14/17/DR) wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi. Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 27  lipca 2017 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.
 
Pytanie 1:
„Zamawiający zawarł wymaganie:
Dot. Serwer typu 1 punkt 2. (płyta główna)
„(…) Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2”
jednocześnie Zamawiający w pkt. 4 (procesor) zawarł zapis:
„64-bitowy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowany przez producenta, umożliwiający wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie, który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu publikacji niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 10000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX)”.
 
Zamawiający wymaga zatem zaoferowania serwera jednoprocesorowego.
 
Zgodnie z dokumentem opublikowanym na stronie Intela (https://ark.intel.com/products/97474/Intel-Xeon-Processor-E3-1230-v6-8M-Cache-3_50-GHz) maksymalna rozbudowa RAM pojedynczego procesora wynosi: 64 GB. W związku z powyższym wnosimy o zmianę SIWZ poprzez zmianę wymagania dot. Serwer typu 1 punkt 2. (płyta główna) z:
 „(…) Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2”
Na
„(…) Obsługa minimum 64 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2”
 
Lub zmianę SIWZ poprzez zmianę wymagania w pkt. 4 z:
„64-bitowy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowany przez producenta, umożliwiający wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie (…)”
Na
„co najmniej dwa 64-bitowe procesory klasy x86 dedykowane do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowane przez producenta, umożliwiające wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie (…)”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania serwery typ 1 z płytą główną obsługującą min. 64 GB pamięci RAM ECC.
 
Pytanie 2:
„W związku z wymaganiami Zamawiającego w odniesieniu do wszystkich serwerów zawartymi w pkt. 4 (procesor)
 (…) który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu publikacji niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 10000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).
oraz
„(…) z których każdy osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu publikacji niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 12000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).
Wnosimy o udostępnienie wszystkim wykonawcom wyników opublikowanych w testach Passmark z dnia publikacji SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść formularzy ofertowych stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do umowy i w pkt. 4 (procesor) tychże formularzy, zmienia zapis z:
 „(…) 64-bitowy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowany przez producenta, umożliwiający wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie, który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu publikacji niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 10000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).(…)”
Na:
„(…) 64-bitowy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowany przez producenta, umożliwiający wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie, który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu 19 lipca 2017 r., w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 10000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).(…)”
 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamawiającego wyniki testu Passmark CPU Mark z dnia 19 lipca br.. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na tej samej stronie zamieści oddzielny plik w formie edytowalnej Word pod nazwą „UAKTUALNIONE FORMULARZE OFERTOWE”  wg. którego należy przygotować ofertę.

 

 NOWE FORMULARZE OFERTOWE OTRZYMUJĄNASTĘPUJACE BRZMIENIE:
 
Załącznik nr 1 do umowy nr       /2017
                                                                                              z dnia           2017 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

Specyfikacja serwera typu 1
 
Serwer typu 1 ……….………….…………………………………………………………….. sztuk 24.
            (typ/model/ nazwa producenta oferowanego sprzętu)
 
 
Lp.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
Wypełnia Wykonawca,
Spełnia/Nie spełnia
1.
Obudowa
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera.
 
2.
Płyta główna
Posiada minimum 2 sloty PCI Express generacji trzeciej, w tym co najmniej jeden slot umożliwiający instalację karty PCI Express x8 lub x16. Płyta musi być zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2
 
3.
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach.
 
4.
Procesor
64-bitowy procesor klasy x86 dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowany przez producenta, umożliwiający wykonywanie min. ośmiu wątków jednocześnie, który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu 19 lipca 2017r. w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 10000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).
 
5.
RAM
Minimum 48 GB co najmniej DDR3 RDIMM ECC. W serwerze muszą pozostać co najmniej 2 wolne sloty na zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM.
Proszę wpisać oferowaną ilość pamięci ram(………GB)
6.
Interfejsy sieciowe
Minimum 2 porty minimum 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo karta(y) sieciowa(e) PCI-Express, oferujące minimum 4 porty minimum 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
 
 
 
 
 
7.
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA do nagrywania płyt DVD +/-RW lub zewnętrzny napęd DVD-ROM podłączany do serwera przez port USB
 
8.
Dyski twarde
Możliwość instalacji minimum 4 dysków SATA lub SAS. Zainstalowane min. 2 dyski SSD min. 400GB Hotplug SAS lub SATA
 
9.
Kontroler  HDD
Kontroler RAID SAS lub SATA 0/1 lub 5
 
10.
Porty
Minimum 4 portów USB z czego 1 na przednim panelu.
 
11.
Video
Karta graficzna umożliwiająca poprawne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280 x 1024.
 
12.
Zasilanie
Zasilacze redundatne, maksimum 900 W każdy, spełniające normę 80+ platinum, certyfikat zasilacza spełniający normę 80+ platinum opublikowany na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx, w dniu otwarcia ofert.
 
13.
Wentylatory
Redundantne
 
14.
Karta zarządzająca
Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
-dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu
-serwer dostarczony wraz z aktywną funkcjonalnością przekierowania konsoli graficznej (minimum 2 połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB)
-połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
-monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych,
-możliwość konfiguracji 2 kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP
-wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera
- wysyłanie powiadomień mailowych do administratora w przypadku awarii lub dokonanych zmian w konfiguracji(może być realizowane poprzez dodatkowe oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem)
 
15.
Wspierane systemy operacyjne
Oferowany model serwera musi posiadać wsparcie producenta dla systemów operacyjnych:
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008R2
Suse Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux.
Wsparcie potwierdzone oświadczeniem producenta serwera.
 
16.
Oprogramowanie diagnostyczne
Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:
-konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera,
-instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami,
-tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera,
-zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email,
-monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi
 
17.
Gwarancja
60 miesięcy fabrycznej gwarancji producenta, w miejscu instalacji (onsite) z czasem gwarantowanej naprawy (fix time) najpóźniej w następnym dniu roboczym (next business day) od zgłoszenia usterki.
 
Uszkodzone dyski twarde dostarczone z serwerem zostają u zamawiającego.
 
Oświadczenie producenta serwera lub przedstawiciela producenta w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej wskazanej przez producenta serwera, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. V.2. SIWZ oraz niezależnie od tego, wraz z każdą partią dostarczonego sprzętu.
 
18.
Dokumentacja
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
 
 
 
 
 _____________________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania firmy)
 
  
Załącznik nr 2 do umowy nr       /2017
                                                                                              z dnia           2017 r.
 
 
 Specyfikacja serwera typu 2
 
Serwer typu 2 ……….………….…………………………………………………………….. sztuk 7.
            (typ/model/ nazwa producenta oferowanego sprzętu)
 
Lp.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
Wypełnia wykonawca,
Spełnia/Nie spełnia
1.
Obudowa
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie.
 
2.
Płyta główna
Posiada minimum 2 sloty PCI Express generacji trzeciej, w tym co najmniej jeden slot umożliwiający instalację karty PCI Express x8 lub x16. Płyta musi być zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Obsługa minimum 196 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2
 
3.
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach.
 
4.
Procesor
Dwa 64 – bitowe procesory klasy x86 dedykowane do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowane przez producenta, Każdy z procesorów umożliwiający wykonywanie min. dwunastu wątków jednocześnie, z których każdy osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu 19 lipca 2017 r. w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 12000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).
 
5.
RAM
Minimum 128 GB co najmniej DDR3 RDIMM ECC. W serwerze muszą pozostać co najmniej 4 wolne sloty na zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM.
Proszę wpisać oferowaną ilość pamięci ram(………GB)
6.
Interfejsy sieciowe
Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo min. dwie karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8GB Dual Port. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania  z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
 
 
 
7.
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA do nagrywania płyt DVD +/-RW lub zewnętrzny napęd DVD-ROM podłączany do serwera przez port USB
 
8.
Dyski twarde
Zainstalowane min. 3 dyski SSD min. 800GB Hotplug SAS lub SATA Możliwość instalacji 4 dodatkowych dysków SAS lub SATA bez potrzeby wymiany/dokupienia elementów serwera innych niż dyski twarde.
 
9.
Kontroler  HDD
Kontroler RAID SAS lub SATA 0/1 lub 5
 
10.
Porty
Minimum 4 portów USB z czego 1 na przednim panelu.
 
11.
Video
Karta graficzna umożliwiająca poprawne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280 x 1024.
 
12.
Zasilanie
Zasilacze redundantne, maksimum 900 W każdy, spełniające normę 80+ platinum, certyfikat zasilacza spełniający normę 80+ platinum opublikowany na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx, w dniu otwarcia ofert.
 
13.
Wentylatory
Redundantne
 
14.
Karta zarządzająca
Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
-dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu
-serwer dostarczony wraz z aktywną funkcjonalnością przekierowania konsoli graficznej (minimum 2 połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB)
-połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
-monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych,
-możliwość konfiguracji 2 kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP
-wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera
- wysyłanie powiadomień mailowych do administratora w przypadku awarii lub dokonanych zmian w konfiguracji(może być realizowane poprzez dodatkowe oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem)
 
15.
Wspierane systemy operacyjne
Oferowany model serwera musi posiadać wsparcie producenta dla systemów operacyjnych:
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008R2
Suse Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux.
Wsparcie potwierdzone oświadczeniem producenta serwera.
 
16.
Oprogramowanie diagnostyczne
Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:
-konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera,
-instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami,
-tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera,
-zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email,
-monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi
 
17.
Gwarancja
60 miesięcy fabrycznej gwarancji producenta, w miejscu instalacji (onsite) z czasem gwarantowanej naprawy (fix time) najpóźniej w następnym dniu roboczym (next business day) od zgłoszenia usterki.
 
Uszkodzone dyski twarde dostarczone z serwerem zostają u zamawiającego.
 
Oświadczenie producenta serwera lub przedstawiciela producenta w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej wskazanej przez producenta serwera, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. V.2. SIWZ oraz niezależnie od tego, wraz z każdą partią dostarczonego sprzętu.
 
18.
Dokumentacja
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
 
 _____________________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania firmy)

 

Pytanie 3:
„Zamawiający zawarł wymagania w odniesieniu do Serwer typu 1 punkt 15 (Wspierane systemy operacyjne) oraz Serwer typu 2 punkt 15 (Wspierane systemy operacyjne)
Oferowany model serwera musi posiadać wsparcie producenta dla systemów operacyjnych:
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008R2
Suse Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux.
Wsparcie potwierdzone oświadczeniem producenta serwera”
W zawiązku z faktem i informacjami zamieszczonymi na stronie  producenta systemów Windows (https://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1333&cpID=0&avc=34&ava=0&avt=0&avq=0&OR=1&PGS=25) na liście Windows2008R2 nie znajdują się najnowsze i najbardziej wydajne procesory. Producent Systemu nie prowadzi testów tej starej wersji oprogramowania serwerowego na najnowszych procesorach. W związku z powyższym proszę o usunięcie z listy systemów operacyjnych Windows 2008R2.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wspieranych systemów operacyjnych przez producenta serwerów, w tym Microsoft Windows Serwer 2008R2, jednocześnie wyjaśniając, że Zamawiający w lokalizacjach objętych niniejszą dostawą posiada środowisko informatyczne oparte m. in. na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2008R2, który jest ciągle wspierany przez firmę Microsoft, w związku z czym Zamawiający wymaga dostępności sterowników producenta serwerów dla tego systemu.
 
Pytanie 4:
„W SIWZ Zamawiający wymaga wyposażenia 3 z 7 serwerów w dodatkową 2-portową 8Gb kartę FC. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia karty w odpowiednie wkładki 8Gb FC SR? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółowych wymagań w tym zakresie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wyposażenia kart FC w odpowiednie wkładki.
 
Pytanie 5:
„Zamawiający w specyfikacji serwera Typ 2 zawarł wymóg aby płyta główna posiadała minimum 2 sloty PCI-Express jednocześnie wymagając w opisie interfejsów sieciowych aby poza wbudowaną kartą sieciową serwer został wyposażony w:
„…Zainstalowane dodatkowo karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8 GB Dual Port”.
Zapis ten sugeruje, że powinny zostać zainstalowane łącznie 3 karty PCI-Express.
Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowo jednej karty sieciowej PCI-Express posiadającej 4 porty typu 1 Gbit/s LAN?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania oferującego dodatkowo jedną kartę sieciową PCI-Express. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapis w punkcie 6 serwera typ 2 i zmienia zapis z:
„(…)Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8GB Dual Port. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania  z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.(…)”
Na:
 „(...)Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo min. dwie karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum po 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8GB Dual Port. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania  z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera(…)”.
Ponadto zamawiający wymaga, że dostarczone rozwiązanie po obsadzeniu w/w kartami sieciowymi serwera typ 2, będzie posiadało co najmniej dwa wolne sloty PCI-Express.
Uwaga!!! Doprecyzowany zapis został uwzględniony w „UAKTUALNIONYM FORMULARZU OFERTOWYM”
 
Pytanie 6:
„Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zamontowany i uruchomiony. Proszę o doprecyzowanie usługi uruchomienia. Czy Zamawiający wymaga też konfiguracji oprogramowania czy tylko fizycznego uruchomienia urządzeń?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jedynie fizycznego uruchomienia urządzeń.
 
Pytanie 7:
„Zamawiający w specyfikacji serwera Typ 2 zawarł wymóg aby płyta główna posiadała minimum 2 sloty PCI-Express jednocześnie wymagając w opisie interfejsów sieciowych aby poza wbudowaną kartą sieciową serwer został wyposażony w:
„…Zainstalowane dodatkowo karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8 GB Dual Port”.
Zapis ten sugeruje, że powinny zostać zainstalowane łącznie 3 karty PCI-Express.
Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowo jednej karty sieciowej PCI-Express posiadającej 4 porty typu 1 Gbit/s LAN?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie 5.
 
Pytanie 8:
„W dniu 11 lipca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy 14/17/DR). W SIWZ w pkt. V pkt. 9 Zamawiający zawarł wymaganie, by wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył:
„Oświadczenia wykonawcy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu nie może być wcześniejsza niż cztery miesiące od zawarcia umowy”.
Powyższe wymaganie jest nieuzasadnione i narusza zasadę równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niewątpliwie bowiem wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia mogą zostać spełnione przez sprzęt niepochodzący z  oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Rzeczą wykonawcy jest to, w jaki sposób pozyskuje towar, który następnie odsprzedaje. Przy czym należy podkreślić, że obrót sprzętem poza oficjalnymi kanałami producentów jest możliwy, dozwolony i praktykowany. Narzucenie wymogów, by przedmiot dostawy pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucji ogranicza krąg wykonawców oraz ich możliwości w zakresie przygotowania konkurencyjnej oferty. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę, że zapis ten narusza zasadę swobodnego przepływu towarów wynikającą z art. 26 oraz art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej(TFUE).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymagania oświadczenia wykonawcy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wszystkie zapisy SIWZ należy czytać łącznie gdyż powyższy zapis wynika z pkt. 17 (gwarancja) specyfikacji serwerów, w którym jest mowa o czasie naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym(środowiska informatyczne zamawiającego strategiczne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej)  oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę(60 miesięcy) to producent lub inna firma wskazana przez niego przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.
 
Pytanie 9:
„W imieniu oferenta zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający zaakceptuje brak portów LAN on-board, przy zapewnieniu pełnej ilości określonych w zapisach SIWZ portów LAN?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wbudowanych portów LAN na płycie głównej.
 
NOWE FORMULARZE OFERTOWE

 UWAGA!!!!

Zmiana w formularzu ofertowym dla serwerów typu 2!!!!

 Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 31 sztuk serwerów (znak sprawy: 14/17/DR) błędnie sformułowano punkt 6 „Uaktualnionego formularza ofertowego”.

 

 Zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 5 , prawidłowa treść „Uaktualnionego formularza ofertowego” w punkcie 6 - Interfejsy sieciowe brzmi:

 

„(...)Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo min. dwie karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum po 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8GB Dual Port. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania  z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera(…)”.

 

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej zamawiającego zamieści oddzielny plik w formie edytowalnej Word pod nazwą „UAKTUALNIONE FORMULARZE  OFERTOWE - 2”  według których należy przygotować ofertę.

 

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, który wyznacza się na dzień 31  lipca 2017 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30.
 
Załącznik nr 2 do umowy nr       /2017
                                                                                              z dnia           2017 r.
 
 
 
 
Specyfikacja serwera typu 2
 
Serwer typu 2 ……….………….…………………………………………………………….. sztuk 7.
            (typ/model/ nazwa producenta oferowanego sprzętu)
 

 

Lp.
Nazwa
Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
Wypełnia wykonawca,
Spełnia/Nie spełnia
1.
Obudowa
Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie.
 
2.
Płyta główna
Posiada minimum 2 sloty PCI Express generacji trzeciej, w tym co najmniej jeden slot umożliwiający instalację karty PCI Express x8 lub x16. Płyta musi być zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Obsługa minimum 196 GB pamięci RAM ECC. Zintegrowany moduł TPM 1.2
 
3.
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach.
 
4.
Procesor
Dwa 64 – bitowe procesory klasy x86 dedykowane do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowane przez producenta, Każdy z procesorów umożliwiający wykonywanie min. dwunastu wątków jednocześnie, z których każdy osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, w dniu 19 lipca 2017 r. w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 12000, TDP nie więcej niż 120 W. Ponadto procesor musi mieć sprzętowe wsparcie wirtualizacji: dla Intel – Intel Virtualization Technology (Intel-VT) dla AMD – AMD Virtualization (AMD-V) oraz muszą wspierać sprzętowo Data Execution Prevention (DEP): dla Intel – Intel Execute-Disable (XD) dla AMD – AMD No-Execute (NX).
 
5.
RAM
Minimum 128 GB co najmniej DDR3 RDIMM ECC. W serwerze muszą pozostać co najmniej 4 wolne sloty na zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM.
Proszę wpisać oferowaną ilość pamięci ram(………GB)
6.
Interfejsy sieciowe
Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. Zainstalowane dodatkowo min. dwie karty sieciowe PCI-Express, oferujące minimum po 4 porty typu 1 Gbit/s LAN z możliwością agregacji oraz wsparciem iSCSI. W trzech z siedmiu dostarczanych serwerów dodatkowo zainstalowana karta Fibre Channel min. 8GB Dual Port. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania  z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
 
 
 
7.
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA do nagrywania płyt DVD +/-RW lub zewnętrzny napęd DVD-ROM podłączany do serwera przez port USB
 
8.
Dyski twarde
Zainstalowane min. 3 dyski SSD min. 800GB Hotplug SAS lub SATA Możliwość instalacji 4 dodatkowych dysków SAS lub SATA bez potrzeby wymiany/dokupienia elementów serwera innych niż dyski twarde.
 
9.
Kontroler  HDD
Kontroler RAID SAS lub SATA 0/1 lub 5
 
10.
Porty
Minimum 4 portów USB z czego 1 na przednim panelu.
 
11.
Video
Karta graficzna umożliwiająca poprawne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280 x 1024.
 
12.
Zasilanie
Zasilacze redundantne, maksimum 900 W każdy, spełniające normę 80+ platinum, certyfikat zasilacza spełniający normę 80+ platinum opublikowany na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx, w dniu otwarcia ofert.
 
13.
Wentylatory
Redundantne
 
14.
Karta zarządzająca
Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora
-dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu
-serwer dostarczony wraz z aktywną funkcjonalnością przekierowania konsoli graficznej (minimum 2 połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB)
-połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL
-monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych,
-możliwość konfiguracji 2 kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP
-wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera
- wysyłanie powiadomień mailowych do administratora w przypadku awarii lub dokonanych zmian w konfiguracji(może być realizowane poprzez dodatkowe oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem)
 
15.
Wspierane systemy operacyjne
Oferowany model serwera musi posiadać wsparcie producenta dla systemów operacyjnych:
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008R2
Suse Linux Enterprise Server
Red Hat Enterprise Linux.
Wsparcie potwierdzone oświadczeniem producenta serwera.
 
16.
Oprogramowanie diagnostyczne
Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.:
-konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera,
-instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami,
-tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera,
-zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email,
-monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi
 
17.
Gwarancja
60 miesięcy fabrycznej gwarancji producenta, w miejscu instalacji (onsite) z czasem gwarantowanej naprawy (fix time) najpóźniej w następnym dniu roboczym (next business day) od zgłoszenia usterki.
 
Uszkodzone dyski twarde dostarczone z serwerem zostają u zamawiającego.
 
Oświadczenie producenta serwera lub przedstawiciela producenta w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej wskazanej przez producenta serwera, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. V.2. SIWZ oraz niezależnie od tego, wraz z każdą partią dostarczonego sprzętu.
 
18.
Dokumentacja
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
 

 

 _____________________________________
(imienna pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania firmy)

 

Załączniki

PassMark 19th july 2017.pdf
bzp.uzp.gov.pl - ogłoszenie o zamówienie.pdf
siwz_czsw_14_2017.doc
UAKTUALNIONE FORMULARZE OFERTOWE.docx
UAKTUALNIONE FORMULARZE OFERTOWE-2.docx
Powrót Drukuj