Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa amunicji małokalibrowej 5,56x45mm (znak sprawy 10/17/DR)
Data składania ofert: 2017-07-13 00:00:00
CPV: 35.33.15.00-8
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-07-13 16:40:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest dostawa 380.000 sztuk amunicji małokalibrowej 5,56x45mm (znak sprawy 10/17/DR), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W oparciu o przyjęte kryteria ceny i termin realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy – Kaliber Sp. z o. o. oferującego cenę 588 924,00 zł.                                                      
W postępowaniu udział wzięli  następujący wykonawcy:
 
1. Kaliber Sp. z o. o.
ul. M. Kolbego 16
02-781 Warszawa 
Kryteria:   
cena:  60,00 pkt.
termin realizacji zamówienia : 40,0 pkt.               
Łączna punktacja: 60,00 + 40,00 = 100,00 pkt.
 
2. MAGNUM Andrzej Ozorowski
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
Kryteria:  
cena: 49,09 pkt.
termin realizacji zamówienia: 0,0 pkt.              
Łączna punktacja:  49,09 + 00,00 = 49,09 pkt.
 
Ponadto informuję, że zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj