Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa naboi 9x19 mm pistoletowych Parabellum TFMJ (znak sprawy 13/17/DR)
Data składania ofert: 2017-07-13 00:00:00
CPV: 35.33.15.00-8
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-07-13 17:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest dostawa 500 000 sztuk naboi 9x19 mm pistoletowych Parabellum TFMJ (znak sprawy 13/17/DR), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W oparciu o przyjęte kryteria ceny i termin realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy – MAGNUM Andrzej Ozorowski, oferującego cenę 547 350,00 zł.                                                       
W postępowaniu udział wzięli  następujący wykonawcy:

 

1. MAGNUM Andrzej Ozorowski

ul. Witosa 45
61-693 Poznań
 

Kryteria:                  

cena60,00 pkt.
termin realizacji zamówienia: 0,00 pkt.             
Łączna punktacja:  60,00 + 00,00 = 60,00 pkt.

 

Ponadto informuję, że zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj