Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Urządzenia RTG i bramowe wykrywacze metali (znak sprawy: 12/17/TK); UWAGA - testy urządzeń w dniu 11.08.; UWAGA !!! - testy urządzeń w dniu 16.08.
Data składania ofert: 2017-08-30 00:00:00
CPV: 38581000-1, 35124000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-08-10 13:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa RTG i bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK) wpłynęły w terminie następujące oferty:
 
Dla części I:
 
1. Alfa-System sp. z o. o.
ul. Piotra Ignuta nr 87
54-151 Wrocław - 1 457 394,28 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
2. Transactor Security sp. z o. o.
ul. Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa - 1 195 314,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - „poniżej 60 dni”
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
3. Konsorcjum MESYŃSKA, w składzie:
ITS Solutions sp. z o. o.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o. o.
ul. Mesyńska 16
02-761 Warszawa - 1 549 800,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
4. Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz
ul. Leszczynowa 14
30-211 Kraków - 1 455 090,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 58 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 18 godzin
 
5. DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c.
ul. Spokojna 28
81-549 Gdynia - 1 562 026,20 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 23 godzin
 
Dla części II:
 
1. Alfa-System sp. z o. o.
ul. Piotra Ignuta nr 87
54-151 Wrocław - 343 746,13 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
2. Maxto sp. z o. o. S.K.A.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka - 389 049,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
3. Transactor Security sp. z o. o.
ul. Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa - 255 594,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - „poniżej 60 dni”
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
4. Konsorcjum MESYŃSKA, w składzie:
ITS Solutions sp. z o. o.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o. o.
ul. Mesyńska 16
02-761 Warszawa - 238 005,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
5. Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz
ul. Leszczynowa 14
30-211 Kraków - 319 677,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 40 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 18 godzin
 
6. SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia sp. z o. o. SK
ul. Narbutta 83 lok. U1
02-524 Warszawa - 310 452,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 24 godzin
 
7. DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c.
ul. Spokojna 28
81-549 Gdynia - 338 742,00 zł
 
- oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 59 dni
- oferowany termin gwarancji - 37 miesięcy
- oferowany czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie - do 23 godziny
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 
1)      Dla części I zamówienia kwotę w wysokości 2 000 000 zł
2)      Dla części II zamówienia kwotę w wysokości 400 000 zł
 
Warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
UWAGA:
10 sierpnia 2017 r.
 
Zgodnie z propozycjami wykonawców i za naszą akceptacją, w dniu 11.08 2017 r. (piątek) odbędą się testy urządzeń następujących wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 
1.       Maxto spółka z o. o. S.K.A. (część II)
 
Miejsce testu: warszawski oddział firmy w Business Park Ursynów, ul. Puławska 303
Godzina: 9.00
 
2.       Alfa System Sp. z o. o. (część I i II)
 
Miejsce testu: siedziba zamawiającego, tj. Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37 A
Godzina: 11.00
 
 
3.       SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia Sp. z o. o. SK (część II)
 
Miejsce testu: siedziba Wykonawcy, tj. ul. Narbutta 83 lok. U1
Godzina: 14.00
 
4.       Transactor Security Sp. z o.o. (część I i II)
 
Miejsce testu: siedziba zamawiającego, tj. Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37 A
Godzina: 16.00
 
UWAGA:
11 sierpnia 2017 r.
 
Zgodnie z propozycjami wykonawców, uzgodnionymi z zamawiającym, w dniu 16.08.2017 r. (środa) odbędą się testy urządzeń następujących wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 
1.       Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o.o. (część I i II)
 
Miejsce testu: siedziba wykonawcy, ul. Mesyńska 16
Godzina: 9.30
 
2.       Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz (część I)
 
Miejsce testu: siedziba zamawiającego (Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37 A)
Godzina: 14.00
 
 

 

Załączniki

Powrót Drukuj