Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (znak sprawy: 20/17/PA)
Data składania ofert: 2017-10-17 10:00:00
CPV: 09123000-7, 65200000-5
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-09-08 12:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu  8 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (znak sprawy: 20/17/PA). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5 września 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

Załączniki

espd-request.xml
siwz_czsw_20_2017.doc
Załącznik nr 1 do Umowy generalnej.xls
espd-request.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj