Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń RTG i bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK)
Data składania ofert: 2017-09-20 00:00:00
CPV: 38581000-1, 35124000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-09-08 13:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert dla części I zamówienia (urządzenia rentgenowskie), tj. ceny, terminu gwarancji, warunków serwisu, terminu realizacji dostawy oraz funkcjonalności, wybrano ofertę wykonawcy Alfa-System sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piotra Ignuta nr 87.
 
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert dla części II zamówienia (wielostrefowe bramowe wykrywacze metali), tj. ceny, terminu gwarancji, warunków serwisu, terminu realizacji dostawy oraz obszarów lokalizacji przenoszonego przedmiotu, wybrano ofertę wykonawcy Transactor Security sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 257A.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację, jak poniżej:
 
 
Dla części I:
 
1. Alfa-System sp. z o. o.
ul. Piotra Ignuta nr 87
54-151 Wrocław
 
- cena                                                                                           - 60 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                  - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                        - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                - 5 pkt.
- funkcjonalność (powiększanie obrazu)                                       - 3 pkt.
- funkcjonalność (monitor )                                                            - 7 pkt.
- funkcjonalność (ujawnianie przedmiotów ukrytych)                   - 5 pkt.  
Łączna punktacja:                                                                           - 100 pkt.
 
2. Transactor Security sp. z o. o.
ul. Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
 
3. Konsorcjum MESYŃSKA, w składzie:
ITS Solutions sp. z o. o.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o. o.
ul. Mesyńska 16
02-761 Warszawa
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
4. Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz
ul. Leszczynowa 14
30-211 Kraków
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
5. DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c.
ul. Spokojna 28
81-549 Gdynia
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
 
Dla części II:
 
1. Transactor Security sp. z o. o.
ul. Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa
 
- cena                                                                                        - 60,00 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                               - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                      - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                              - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                     - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                        - 100,00 pkt.
 
2. SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia sp. z o. o. SK
ul. Narbutta 83 lok. U1
02-524 Warszawa
 
- cena                                                                                            - 49,40 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                   - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                          - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                  - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                         - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                            - 89,40 pkt.
 
3. Alfa-System sp. z o. o.
ul. Piotra Ignuta nr 87
54-151 Wrocław
 
- cena                                                                                              - 44,62 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                     - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                            - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                    - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                           - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                              - 84,62 pkt.
 
4. Maxto sp. z o. o. S.K.A.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka
 
- cena                                                                                              - 39,42 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                     - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                           - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                   - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                          - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                             - 79,42 pkt.
 
5. Konsorcjum MESYŃSKA, w składzie:
ITS Solutions sp. z o. o.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o. o.
ul. Mesyńska 16
02-761 Warszawa
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
6. Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz
ul. Leszczynowa 14
30-211 Kraków
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
7. DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c.
ul. Spokojna 28
81-549 Gdynia
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
 
 
 
Załączniki

Powrót Drukuj