Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych – trzech rodzajów przełączników sieciowych (znak sprawy: 17/17/M
Data składania ofert: 2017-09-19 00:00:00
CPV: 32420000-3
Wytwarzajacy: Mariusz Jadczak
Data Utworzenia: 2017-09-12 14:00:00
Przedmiot zamówienia

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń sieciowych – trzech rodzajów przełączników sieciowych (znak sprawy: 17/17/MJ), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W oparciu o przyjęte kryteria ceny i okres gwarancji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy – Dimension Data Polska Sp. z o. o., oferującego cenę 372 860,97 zł.

 

W postępowaniu udział wzięli  następujący wykonawcy:

 

1.    Dimension Data Polska Sp. z o. o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Kryteria:    - cena                            -   60,00 pkt.

                                 - okres gwarancji          -  40,00 pkt.             

                      Łączna punktacja:                    -  60,00 + 40,00 = 100,00 pkt.

 

2.    Koma Nord  Sp. z o. o.

ul. Łużycka 2

81-537 Gdynia

Kryteria:    - cena                            -   31,86 pkt.

                                 - okres gwarancji          -  40,00 pkt.             

                      Łączna punktacja:                    -  31,86 + 40,00 = 71,86 pkt.

 

3.    Zakład Systemów Komputerowych ”ZSK” Sp. z o. o.

ul. Wadowicka 12

30-415 Kraków

Kryteria:    - cena                            -   28,93 pkt.

                                 - okres gwarancji          -  40,00 pkt.             

                      Łączna punktacja:                    -  38,93 + 40,00 = 68,93 pkt.

 

4.    Dabacom Bartosz Raczyński

ul. Ojcowska 17

80-146 Gdańsk

Kryteria:    - cena                            -   49,37 pkt.

                                 - okres gwarancji          -     8,00 pkt.             

                      Łączna punktacja:                    -  38,93 + 8,00 = 57,37 pkt.

 

Ponadto informujemy, że zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.


Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załączniki

Powrót Drukuj