Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych (znak sprawy: 18/17/DR) UWAGA!!! Wpłynęły pytania
Data składania ofert: 2017-09-21 10:00:00
CPV: 35320000
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-08-14 14:00:00
Przedmiot zamówienia

​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych (znak sprawy: 18/17/DR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.
 
UWAGA !!! WPŁYNĘŁY PYTANIA
Informuję uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa strzelb gładkolufowych kaliber 12/76 Mossberg Flex 500 Tactical Cruiser lub równoważnych (znak sprawy: 18/17/DR), wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

  

Pytanie 1:
„W pkt. 5 OPZ Zamawiający określił kaliber wagomiarowy jako 12/76. Czy Zamawiający rozważy dopuszczenie do składania ofert strzelb w kalibrze wagomiarowym 12/89, co pozwoli na używanie wszystkich typów amunicji specjalnej kal.12 wprowadzonej na uzbrojenie Służby Więziennej a także nowoczesnej amunicji specjalnej produkowanej na świecie oraz zapewni dużo wyższą odporność i żywotność broni nawet przy znacznie wyższym ciśnieniu w komorze nabojowej w chwili strzału?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:
„W pkt. 3 OPZ Zamawiający określił przyrządy celownicze jako muszka i szyna celownicza. Przywołana w zapytaniu ofertowym Strzelba Mossberg nie posiada szyny celowniczej a jedynie zagłębienie w górnej powierzchni komory zamkowej umożliwiające „szybkie, zgrubne” celowanie. Ponadto w pkt.8 OPZ Zamawiający wymaga przystrzelania broni na dystansie 35m. Ze względu na całkowity brak możliwości jakiejkolwiek regulacji stałych przyrządów celowniczych składających się ze stałej muszki i szyny celowniczej oraz używania przez SW amunicji specjalnej różnych typów w tym gumowej, prosimy aby Zamawiający dopuścił możliwość oferowania strzelby wyposażonej w regulowane przyrządy celownicze typu „GhostSight” stanowiące obecnie standardowe wyposażenie strzelb bojowych na świecie, lub w muszkę i szczerbinę pozwalające na regulację punktu celowania w ograniczonym zakresie.”
 Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania strzelby wyposażone w przyrządy celownicze typu „GhostSight” lub w muszkę i szczerbinę pozwalające na regulację punktu celowania  w ograniczonym zakresie.
 Pytanie 3:
„W pkt. 8 OPZ Zamawiający zapisał, że strzelba musi posiadać możliwość montażu kolb systemu FLEX. Taki zapis wyklucza możliwość zaoferowania strzelb równoważnych i rozwiązań bardziej uniwersalnych. W związku z powyższym czy Zamawiający rozważy również dopuszczenie do składania ofert na strzelby posiadające system składający się z chwytu pistoletowego  z możliwością szybkiego dołączenia/odłączenia do niego kolby z możliwością dodatkowej regulacji jej długości, co pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także do zaoferowania strzelby posiadające system składający się z chwytu pistoletowego z możliwością szybkiego dołączenia/odłączenia do niego kolby z możliwością dodatkowej regulacji jej długości.
 Pytanie 4:
„W pkt. 10. b OPZ zamawiający określił długość lufy na 18,5 ± 0,2 [cal] - z przystawką. Długość lufy 18,5” jest obecnie standardem w strzelbach bojowych wiodących producentów broni na świecie, które dodatkowo można wyposażyć w  przystawkę do odstrzeliwania zamków (tzw. „door buster"). Wiąże się to z wydłużeniem długości całkowitej lufy z przystawką do około 18,5” + 3,5”. Innym stosowanym standardem jest lufa 14” z przystawką 3,5”. Czy Zamawiający rozważy dopuszczenie do składania ofert strzelby posiadające lufy wraz z przystawką o długości 14”+3,5” lub 18,5”+3,5” z dopuszczalną tolerancją długości w granicach ± 0,5” co obecnie jest międzynarodowym standardem a co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej ilości przedstawionych ofert.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby długość całkowita broni w wersji z chwytem pistoletowym wynosiła maksymalnie 41 cali.
 Pytanie 5:
„W pkt. 14 OPZ Zamawiający wymaga 3 szyn montażowych o standardzie MIL-STD 1913 umieszczonych na rękojeści przeładowania, w tym: szyna dolna - 1 szt., szyna boczna 2 szt. Z doświadczeń producentów broni wynika, że takie rozmieszczenie i ilość szyn stosuje się w broni automatycznej i samopowtarzalnej. W strzelbach typu Pump-action taka ilość szyn utrudnia przeładowanie strzelby, zwłaszcza jeśli na szynach zainstalowane są dodatkowe akcesoria. Ze względów użytkowych obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem w strzelbach typu Pump-action jest jedna szyna umieszczona na górnej powierzchni komory zamkowej. W związku z powyższym, czy Zamawiający rozważy dopuszczenie do składania ofert strzelby posiadające jedną szynę o standardzie MIL-STD 1913 umieszczoną na komorze zamkowej?”
Odpowiedź:

 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki

espd-request.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
siwz_czsw_18_2017.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.xml
Powrót Drukuj