Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa Cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej (znak sprawy 21/17/DR) UWAGA!!! Ponowna zmiana terminu składania ofert.
Data składania ofert: 2017-10-05 10:00:00
CPV: 32.50.00.00-3
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-09-06 16:35:00
Przedmiot zamówienia

​Informujemy uprzejmie, że w dniu 06 września 2017 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego jest dostawa cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z  funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo) (znak sprawy: 21/17/DR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06 września 2017 r.
W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o dostawie cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z  funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo).oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

UWAGA !!!!

 

Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania  w terminie, o którym mowa  w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 t. j.), zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 cyt. ustawy wyznacza nowy termin składania ofert  w postępowaniu na dostawę cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (znak sprawy: 21/17/DR), na dzień 26 września 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.
 
UWAGA PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!!!
Informuję uprzejmie, że w związku z koniecznością udzielenia wiążących odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania,  w terminie, o którym mowa  w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 t. j.) zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 cyt. ustawy wyznacza nowy termin składania ofert w postępowaniu na dostawę cyfrowego systemu głosowej radiowej (UHF/VHF) łączności dyspozytorskiej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych (obrazu wideo) (znak sprawy: 21/17/DR), na dzień 5 października 2017 r. na godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 10.30.

 

Załączniki

bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
siwz_czsw_21_2017.doc
Powrót Drukuj