Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - dostawa licencji na oprog. do wyk. kopii zapas. i archiw. syst. infor. wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usł. wsparcia (znak sprawy: 15/17/TK)
Data składania ofert: 2017-10-11 00:00:00
CPV: 48732000
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-09-22 16:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji systemów informatycznych wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usługi wsparcia (znak sprawy: 15/17/TK), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert,  tj. ceny oraz deklarowanego czasu wsparcia, wybrano ofertę wykonawcy Integrity Partners sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację, jak poniżej:
 
1. Integrity Partners sp. z o. o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa               - cena - 60 pkt.
                                            - deklarowany czas wsparcia - 40 pkt.
                                            - łączna punktacja - 100 pkt.
 
2. bezpieczne.it sp. z o. o.
ul. Poleczki 20A
02-822 Warszawa              - oferta nie podlegała ocenie

 

 

 

 

 

Załączniki

Powrót Drukuj