Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zasilacz awaryjny Dell Smart UPS SRT 5000VA RM - postępowanie poniżej 30 000 euro
Data składania ofert: 2017-10-13 00:00:00
CPV: 31154000-0
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-10-06 10:00:00
Przedmiot zamówienia

Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej (dalej: CZSW) zaprasza do składania ofert w postępowaniu podprogowym nr BIŁ.2233.13.2017, którego przedmiotem jest dostawa do siedziby zamawiającego (ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa):
 
- Zasilacz awaryjny Dell Smart UPS SRT 5000VA RM (PN: SRT5KRMXLI )
 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany, objęty standardową oferowaną dla tego typu sprzętu gwarancją producenta. Zamawiający oczekuje minimum 21-dniowego terminu płatności.

 

Oferty należy przesłać do sekretariatu Biura Informatyki i Łączności CZSW, drogą elektroniczną na adres: bil@sw.gov.pl lub faksem na numer 22 849 59 69 w terminie do dnia
13 października 2017 r.
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kpt. Waldemar Rogala telefonicznie pod numerem 22 640 86 86 lub drogą elektroniczną, adres wrogala@sw.gov.pl. Ze względu na zmianowy system pracy, preferowany jest kontakt drogą elektroniczną.

 

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Powrót Drukuj