Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowe bramowe wykrywacze metali
Data składania ofert: 2017-10-26 00:00:00
CPV: 38581000-1, 35124000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-10-06 13:00:00
Przedmiot zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowych bramowych wykrywaczy metali (znak sprawy: 12/17/TK).
 

W związku z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: KIO 1954/17), zamawiający w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania dla części II zamówienia jak niżej:
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie informuję, iż dokonano wyboru oferty wykonawcy SAE Oświetlenie               i Zabezpieczenia sp. z o. o. SK  z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Narbutta 83 lok. U1.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację, jak poniżej:
 
1. SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia sp. z o. o. SK
ul. Narbutta 83 lok. U1
02-524 Warszawa
 

- cena                                                                                                     - 60,00 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                  - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                                  - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                    - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                                 - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                           - 100,00 pkt.
 
2. Alfa-System sp. z o. o.
ul. Piotra Ignuta nr 87
54-151 Wrocław
 
- cena                                                                                                     - 54,19 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                  - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                                  - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                    - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                                 - 15 pkt.
Łączna punktacja:                                                                             - 94,19 pkt.
 
 
3. Maxto sp. z o. o. S.K.A.
ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka
 
- cena                                                                                                     - 47,88 pkt.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia                                  - 10 pkt.
- termin gwarancji                                                                                  - 10 pkt.
- czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenie                                    - 5 pkt.
- obszary lokalizacji                                                                                 - 15 pkt.

Łączna punktacja:                                                                             - 87,88 pkt.

 
4. Transactor Security sp. z o. o.
ul. Trakt Lubelski 257A
04-667 Warszawa
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
5. Konsorcjum MESYŃSKA, w składzie:
ITS Solutions sp. z o. o.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa sp. z o. o.
ul. Mesyńska 16
02-761 Warszawa
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
6. Empel System S.C., Paweł Król, Michał Mróz
ul. Leszczynowa 14
30-211 Kraków
 
- oferta nie podlegała ocenie
 
7. DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c.
ul. Spokojna 28

81-549 Gdynia
- oferta nie podlegała ocenie

 

Załączniki

Powrót Drukuj