Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Teleskopowe kamery inspekcyjne z rejestratorem
Data składania ofert: 2017-10-16 16:00:00
CPV: 35125300-2
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-10-10 15:00:00
Przedmiot zamówienia

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaprasza do składania ofert w postępowaniu podprogowym, którego przedmiotem jest dostawa 17 teleskopowych kamer inspekcyjnych z rejestratorem - Vividia TVS-500DVR. 
Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ul. Wrocławska 193/195 w terminie do 30.11.2017 r. 
Dostawa obejmuje również przeprowadzenie szkolenia w miejscu dostarczenia urządzeń dla trzech funkcjonariuszy w zakresie zasady działania oraz obsługi urządzenia w czasie eksploatacji.
Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych i wyprodukowany w 2017 r. 
Odbiór urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Do każdego urządzenia winny być dołączone dokumenty gwarancyjne, dokumentacja techniczna w języku polskim oraz instrukcja obsługi w języku polskim. 
Zamawiający oczekuje minimum 30-dniowego terminu płatności. 
Ofertę wraz ze specyfikacją techniczną urządzenia w języku polskim proszę przesyłać: faksem na numer (22) 849-38-04 lub e-mailem na adres: bo@sw.gov.pl do dnia 16 października 2017 r. do godziny 16.00.
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 

 

Załączniki

Powrót Drukuj