Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Olej opałowy (znak sprawy: 22/17/TK); Uwaga 28.09.2017r - wpłynęło pytanie !
Data składania ofert: 2017-10-25 10:00:00
CPV: 09135100-5
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2017-09-15 15:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 15 września 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są dostawy oleju opałowego (znak sprawy: 22/17/TK).
W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13 września 2017 r.

 

UWAGA!

28 września 2017r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„W związku z ogłoszonym przez Państwa w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:
- jaka jest pojemność zbiornika we wszystkich miejscach dostawy
- jaki jest model i moc kotła we wszystkich miejscach dostawy
- jaki jest model i moc palnika we wszystkich miejscach dostawy
Powyższe informacje są nam niezbędne w celu określenia czy nasza firma jako producent olejów opałowych może przystąpić do przedmiotowego przetargu.
W załączeniu przesyłamy specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR.   Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zamiennika oleju opałowego lekkiego. Zamawiający jednocześnie uważa za nieuzasadnione udostępnienie informacji dotyczących pojemności zbiorników, modeli i mocy kotłów oraz modeli i mocy palników występujących w miejscach dostawy paliwa, gdyż powyższe informacje nie mają związku z przedmiotem zamówienia. Niezbędne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy oleju opałowego  lekkiego zostały zawarte w załączniku nr 2 do projektu umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

siwz_czsw_22_2017.doc
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
espd-request.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
espd-request.xml
Powrót Drukuj