Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa komputerów stacjonarnych (znak sprawy: 27/17/DR) UWAGA 9.11.17 r. - wpłynęły pytania, UWAGA 9.11.17 r. wpłynęło odwołanie, wzywamy do przystąpienia odwoławczego.
Data składania ofert: 2017-11-14 10:00:00
CPV: 30214000-2, 30213100-6
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-11-03 15:00:00
Przedmiot zamówienia

​​​Informujemy uprzejmie, że w dniu 3 listopada 2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-one oraz komputerów przenośnych (znak sprawy: 27/17/DR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 3 listopada 2017 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z testami PassMark CPU i Videocard Benchmarks.

UWAGA!!!

9 listopada 2017 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

 

 
Pytanie nr 1:
„Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?” – dla części I, II, III i IV zamówienia
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
 
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?” - dla części I, II, III i IV zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera lub na etapie przygotowywania komputera przez Wykonawcę, jeśli dostarczane będzie oprogramowanie typu OEM, zakupione przez Wykonawcę u innego dystrybutora. W przypadku zastosowania oprogramowania systemowego typu OEM, na komputerze zainstalowane powinno zostać również kompletne oprogramowanie narzędziowe dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu dla danego modelu.  Instalowane przez Wykonawcę oprogramowanie systemowe musi być nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz powinno być dostarczone z wszystkimi wymaganymi atrybutami potwierdzającymi jego legalność.
 
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?” - dla części I, II, III i IV zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania zainstalowanego na komputerach wraz z wymaganymi atrybutami potwierdzającymi legalność oprogramowania.
 
Pytanie 4:
„Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?”-  dla części I, II, III i IV zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania sprawdzenia legalności i autentyczności dostarczonego oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania, w ramach procedury odbioru sprzętu przed podpisaniem końcowego protokołu jego odbioru.
 
Pytanie 5:
„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?” - dla części I, II, III i IV zamówienia
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 
Pytanie 6:
„Dot. L.p. 10 – wymagania dodatkowe
Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w jeden port audio wejście/wyjście typu COMBO? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w komputerach All-in-One, ponieważ ogranicza liczbę podłączonych kabli do komputera.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 7:
„Dot. L.p. 14 – wyposażenie multimedialne
W komputerach typu All-in-One najczęściej stosuje się tylko jedną porty audio na bocznym panelu obudowy. Porty z przodu i z tyłu obudowy są stosowane w klasycznych obudowach PC. Komputery All-In-One są wyposażane we wbudowane głośniki i mikrofony. Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną, zgodna z High Definition, port słuchawek i mikrofonu typu COMBO na bocznym panelu obudowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 8:
„Dot. L.p. 17 – BIOS
Czy Zamawiający dopuści komputer bez funkcji wyłączania bocznych przycisków w BIOS? Są to przyciski włączania komputera, jasności ekranu oraz wyłączania mikrofony, czyli niezbędne do podstawowej pracy komputera.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie 9:
Dot. Części I:
„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera AiO w którym podstawa umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie –5° do przodu oraz 20° do tyłu?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie nr 10:
„Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie się przez Wykonawcę dostawami również serwerów i macierzy na kwotę min. 350 000 zł brutto?
W naszym mniemaniu dostawa takiego sprzętu wymaga od Wykonawcy większego doświadczenia zawodowego w stosunku do realizacji dostaw komputerów stacjonarnych w tym komputerów AIO.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Pytanie nr 11:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu all-in-one z obudową posiadającą podstawę z możliwością regulacji wysokości ekranu min. 100mm?
Dopuszczenie takiego rozwiązania nie wpłynie znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu a zwiększy konkurencyjność ofert poprzez dopuszczenie komputerów innych producentów.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 12:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu all-in-one z obudową, która nie posiada wbudowanych przycisków regulacji jasności oraz wyłączania mikrofonu, przy  zachowaniu funkcjonalności regulacji jasności za pomocą zmiany kontrastu oraz programowego wyłączania mikrofonu?
Dopuszczenie takiego rozwiązania nie wpłynie znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu a zwiększy konkurencyjność ofert poprzez dopuszczenie komputerów innych producentów.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 13:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu all-in-one z wbudowanymi portami audio z boku oraz z tyłu obudowy?
Dopuszczenie takiego rozwiązania nie wpłynie znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu a zwiększy konkurencyjność ofert poprzez dopuszczenie komputerów innych producentów.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 14:
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera typu all-in-one z certyfikatem Microsoft potwierdzającym poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 w wersjach 32bit i 64bit i Windows 10 w wersji 64bit?”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany wymagań w przedmiotowym zakresie dla wszystkich części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 Professional w wersji 64bit.
 
Pytanie nr 15:
„Dotyczy części I – specyfikacja komputera typu all-in-one - 131 szt.
1.            Punkt 6. Tabeli - Obudowa
a)    podstawa musi umożliwiać regulację wysokości ekranu min.110mm.
*             Wnosimy o zmianę na 100mm. – umożliwi to zaoferowanie produktów innych producentów.
b)           Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności oraz wyłączenia mikrofonu.
*             Wnosimy o zmianę na zapis:
Wbudowane w obudowę przyciski regulacji kontrastu oraz usunięcie zapisu dotyczącego wbudowanego przycisku wyłączania mikrofonu.
Mikrofon u różnych producentów może być wyłączany na poziomie BIOS i/lub za pomocą oprogramowania.
2.            Punkt 14. Tabeli - Wyposażenie multimedialne
Karat dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
*             Wnosimy o zmianę:
Karata dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub bocznym panelu (można zastosować port combo) oraz port audio out na tylnym panelu obudowy.
 
3.            Punkt 17. Tabeli -  BIOS
a)           Ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii.
*             Wnosimy o usunięcie zapisu jako preferującego jednego producenta.
Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga Certyfikatu EnergyStar dla całego urządzenia. Spełnienie tego wymogu zapewnia Zamawiającemu dostarczenie urządzenia energooszczędnego z zasady i w myśl określonych przez Zamawiającego norm. Wymóg dodatkowej funkcjonalności BIOS w tym zakresie jest jedynie ograniczeniem konkurencji
b)           Zdefiniowania trzech sekwencji butujących (podstawowa, WOL, po awarii)
*             Wnosimy o usuniecie wymogu jako ograniczającego konkurencję.
c)            Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS
*             Wnosimy o usunięcie wymogu obsługi BIOS za pomocą myszy.”
Odpowiedź:
Zamawiający przychylił się do wszystkich zawartych w pytaniu wniosków.
 
Pytanie nr 16:
„Dotyczy części II – specyfikacja komputera przenośnego 14” – 17 szt.
Punkt 22. Tabeli - Zarządzanie bezpieczeństwem
*             Wnosimy o zmianę wymogu w zakresie gniazda Kensington Lock na zapis: „typu Kensington Lock lub Noble Lock””.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 17:
„Dotyczy części III – specyfikacja komputera przenośnego 15” – 6 szt.
Punkt 7. Tabeli – Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
*             Wnosimy o usunięcie wymogu zamieszczenia certyfikatu ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z Windows 10 32bit, Windows 8 32bit i 64bit, oraz Windows 8.1 32bit i 64bit.
Nowoprodukowane komputery posiadają aktualnie certyfikaty na Windows 10 64bit oraz Windows 7 32bit i 64bit. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia komputera z Windows 10 Pro 64-bit a nie z Windows 8 lub 8.1.”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 14.
 
Pytanie nr 18:
„Dotyczy części III – specyfikacja komputera przenośnego 15” – 6 szt.
Punkt 22. Tabeli - Zarządzanie bezpieczeństwem
*             Wnosimy o zmianę wymogu w zakresie gniazda Kensington Lock na zapis: „typu Kensington Lock lub Noble Lock””.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 19:
„Wnoszę również o usunięcie zapisów SIWZ w zakresie funkcjonalności BIOS:
             wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
             ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii
             zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)
             obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Zapisy takie sugerują możliwość zaoferowania sprzętu tylko jednego producenta i ograniczają konkurencję.”
Odpowiedź:
Jednocześnie zamawiający rezygnuje w wymaganiach technicznych dla części I zamówienia z następujących wymagań (pkt. 17 wymagań - BIOS):
             wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
             ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii
             zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)
             obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian wymagań technicznych dla sprzętu opisanego w formularzu ofertowym dla części I zamówienia w punkcie 10. pn. „Wymagania dodatkowe”:
było:
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit PL z Service Pack 1 i przeglądarką IE w wersji 9.x, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Możliwość migracji systemu operacyjnego do wersji 32 bit oraz wersji systemu operacyjnego Windows 10 Pro 64 bit w późniejszym czasie eksploatacji zestawów komputerowych z wykorzystaniem załączonego nośnika. Zamawiający dopuszcza dostawę do siedziby zamawiającego pozostałych wersji instalacyjnych systemu operacyjnego w postaci obrazu ISO.
jest:
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit PL. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej aktywacji systemu operacyjnego za pomocą Internetu w firmie Microsoft. Wraz z urządzeniem należy przekazać oryginalny nośnik zawierający wersję instalacyjną systemu operacyjnego. Zamawiający dopuszcza dostawę do siedziby zamawiającego zamiast nośnika wersji instalacyjnej systemu operacyjnego w postaci obrazu ISO. Dopuszcza się system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.
 
Pytanie nr 20:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „Obudowa” wymaga m.in. „- podstawa musi umożliwiać regulację wysokości ekranu min. 110mm”. Wskazane rozwiązania są charakterystyczne wyłącznie dla komputerów firmy Lenovo. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego w podstawę umożliwiającą regulację wysokości ekranu w zakresie 100 mm?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 11.
 
Pytanie nr 21:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „Obudowa” wymaga m.in. „Wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności oraz wyłączania mikrofonu”. Wskazane rozwiązania są charakterystyczne wyłącznie dla komputerów firmy Lenovo. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera  posiadającego możliwość wyłączania mikrofonu oraz regulację jasności z poziomu systemu operacyjnego?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 22:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „BIOS” wymaga m.in. „Możliwość z poziomu Bios: (…) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)”. Wskazane rozwiązania są charakterystyczne wyłącznie dla komputerów firmy Lenovo. Praktyczne zastosowanie wskazanych funkcji jest mało prawdopodobne w trakcie użytkowania komputerów przez Zamawiającego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera nieposiadającego wymienionych wyżej funkcji?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 23:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „Wyposażenie multimedialne” wymaga „Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy”. Dodatkowo w w sekcji „Wymagania dodatkowe” Zamawiający zamieścił zapis „min 2 porty audio w kombinacji 1x in i 1x out”. W związku ze sprzecznością obu zapisów oraz faktem, iż żaden z modeli komputerów typu AiO dostępnych na rynku nie posiada portu słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego w 1 gniazdo uniwersalne audio na boku obudowy oraz 1 port wyjściowy audio z tyłu obudowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.
 
Pytanie nr 24:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „Wymagania dodatkowe” wymaga m.in. „Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit PL z Service Pack 1 i przeglądarką IE w wersji 9.x, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie”. Pragniemy zauważyć, iż aktualne generacje procesorów wymagają najnowszej wersji systemu Windows tj. wersji 10. Windows 10 jest jedyną wersją systemu Windows obsługiwaną przez aktualne procesory firmy Intel (siódmej generacji) oraz firmy AMD (procesory o nazwie kodowej "Bristol Ridge"). Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie z informacjami publikowanymi przez firmę Microsoft systemy operacyjne Windows 7 i 8 nie są już dostępne, istnieje jedynie możliwość zakupu systemu Windows 10 Professional z prawem do obniżenia wersji systemu do wersji 7 i 8. Zgodnie z pkt 7 umowy licencyjnej dla systemu Microsoft Windows 10  licencjobiorca ma prawo do korzystania z wersji systemu Windows 8.1 Pro lub Windows 7 Professional, ale tylko przez okres świadczenia przez Microsoft usług wsparcia w zakresie takiej wcześniejszej wersji systemu operacyjnego. Koniec wsparcia podstawowego dla systemu Windows 7 przypadał na 13 stycznia 2015 r., a wsparcia dodatkowego przypada na 14 stycznia 2020 r. Tym samym Zamawiający otrzymuje prawo do korzystania z systemu Windows 7 tylko do wskazanego wyżej terminu, a po tym terminie i tak musi uaktualnić system Windows do wersji 10. Ponadto zgodnie z pkt 5 wymienionej umowy licencyjnej licencjobiorca posiada autoryzację do korzystania z oprogramowania jedynie w przypadku posiadania właściwej licencji oraz poprawnej aktywacji oprogramowania przy użyciu oryginalnego klucza produktu lub za pośrednictwem innej autoryzowanej metody aktywacji. Podczas łączenia się z Internetem w czasie używania oprogramowania automatycznie nawiąże ono połączenie z serwerem Microsoft lub podmiotu stowarzyszonego Microsoft w celu przeprowadzenia aktywacji i powiązania się z danym urządzeniem. Licencjobiorca może także samodzielnie aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Nie ma więc możliwości zaoferowania systemu niewymagającego jednorazowej aktywacji. Dodatkowo zauważyć należy, iż wymóg dotyczący zainstalowania „przeglądarki IE w wersji 9.x” również jest niemożliwy do spełnienia. Internet Explorer w wersji 9.x, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej firmy Microsoft jest to oprogramowanie przeznaczone do systemów operacyjnych sprzed 10 lat, takich jak Windows Vista i systemu Windows Server 2008 i nie ma możliwości zainstalowania go w aktualnych systemach firmy Microsoft. W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie komputera z zainstalowanym system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit PL i przeglądarką Microsoft Edge wymagający jednorazowej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 19.
 
Pytanie nr 25:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami” wymaga „Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows 10 w wersjach 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL na wezwanie zamawiającego)” oraz w sekcji  „Wymagania dodatkowe” wymaga m.in. "Możliwość migracji systemu operacyjnego do wersji 32 bit…”. Wskazać należy, iż wiodący światowi producenci komputerów typu AiO tacy jak Dell, HP, Lenovo czy Fujitsu nie oferują komputerów klasy biznes z systemami w wersji 32-bit a co za tym idzie nie przeprowadzają obecnie certyfikacji tych komputerów dla systemu Windows 10 w wersji 32-bit. W związku z powyższym aby spełnić tak postawione wymagania należałoby zaoferować modele poprzednich generacji które wycofano z produkcji co stoi w sprzeczności z zapisami § 1 ust 4 wzoru umowy tj. „Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany…”. W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie komputera z zainstalowanym system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit PL  oraz posiadającym certyfikat Microsoft, potwierdzającego jego poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 w wersji 64bit?”
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytania nr 14 i nr 19.

 

Pytanie nr 26:
„Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy "Specyfikacja komputera typu all-in-one".
Zamawiający w sekcji „BIOS” wymaga mi.in. „obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych”. Czy Zamawiający wymaga pełnej obsługi BIOS za pomocą zarówno klawiatury i myszy?”
Odpowiedź:

 

Jak w odpowiedzi na pytania nr 15 i nr 19.

 

 

 

 

UWAGA!!!

9 listopada 2017 r.

 

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło odwołanie, którego kopię zamieszczamy na stronie zamawiającego

   

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

 

Załączniki

siwz_czsw_27_2017.doc
test Videocard Benchmarks z dnia publikacji ogłoszenia.pdf
test PassMark CPU z dnia publikacji ogłoszenia.pdf
odwołanie_intaris_27_17_DR.PDF
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Powrót Drukuj