Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Usługa aktualizacji wersji systemu REPOS do wersji 4.6 .NET Framework oraz jego instalacji i konfiguracji na serwerach wskazanych przez zamawiającego - postępowanie poniżej 30 000 euro
Data składania ofert: 2017-11-16 12:00:00
CPV: 72263000-6
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2017-11-10 10:00:00
Przedmiot zamówienia

Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej (dalej: CZSW) zaprasza do składania ofert w postępowaniu podprogowym nr BIL.0400.3.28.2017.MK, którego przedmiotem jest:
a)      aktualizacja wersji systemu REPOS do wersji 4.6 .NET Framework;
b)      instalacja i konfiguracja systemu REPOS na serwerach wskazanych przez zamawiającego;
c)      udzielenie rocznej gwarancji na poprawne działanie i usuwanie błędów i wad jakościowych zgłoszonych przez Zamawiającego dotyczących systemu raportującego REPOS,
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający oczekuje minimum 21-dniowego terminu płatności.
 

Oferty należy przesłać do sekretariatu Biura Informatyki i Łączności CZSW, drogą elektroniczną na adres: bil@sw.gov.pl lub faksem na numer 22 849 59 69 w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. do godziny 12:00.Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela ppłk. Mirosław Korczyński telefonicznie pod numerem 22 640 84 58 lub drogą elektroniczną, adres Miroslaw.Korczynski@sw.gov.pl.     

 
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Powrót Drukuj