Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju opałowego lekkiego (znak sprawy: 22/17/TK)
Data składania ofert: 2017-11-29 00:00:00
CPV: 09135100-5
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2017-11-29 10:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest dostawa oleju opałowego lekkiego (znak sprawy: 22/17/TK) na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W oparciu o przyjęte kryterium ceny brutto za całość zamówienia, wybrano ofertę Wykonawcy – Petrojet sp. z o. o., oferującego cenę brutto 6 667 815,13 zł.

Ofertę złożył następujący wykonawcy:

 

1. Petrojet sp. z o. o.

Kieszek 52.
26-670 Pionki
Oferta uzyskała 100 pkt.

Ponadto informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a cyt. ustawy, zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj