Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: usługi
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę polegającą na instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS i oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt (znak sprawy: 26/17/TK)
Data składania ofert: 2018-01-17 00:00:00
CPV: 72262000-9
Wytwarzajacy: Tadeusz Kozłowski
Data Utworzenia: 2018-01-05 16:00:00
Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest usługa polegająca na instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS i oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz utrzymania, dostosowywania
do zmieniających się przepisów prawa i modyfikacji SI Emeryt (znak sprawy: 26/17/TK), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, tj. ceny, terminu wykonania usługi modyfikacji rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, terminu wykonania usługi instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS, oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz przeniesienia danych z obecnie użytkowanego serwera na serwer zamawiającego, terminu wykonania modyfikacji zdefiniowanych przez zamawiającego, wybrano ofertę wykonawcy Bazy i Systemy Bankowe sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kasprzaka 3.
 
Oferty złożyli następujący wykonawcy uzyskując punktację, jak poniżej:
 
1. Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o. o.
ul. Kasprzaka 3
85-321 Bydgoszcz
- cena - 60 pkt.
- termin wykonania usługi modyfikacji rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 - 15 pkt.
- termin wykonania usługi instalacji i konfiguracji systemu bazy danych Oracle, IAS, oprogramowania systemu informatycznego SI Emeryt oraz przeniesienie danych z obecnie użytkowanego serwera na serwer zamawiającego - 15 pkt.
- termin wykonania modyfikacji zdefiniowanych przez zamawiającego, o których mowa
w załączniku nr 1 do projektu umowy - 10 pkt.
 
- łączna punktacja - 100,00 pkt.
 
2. Sygnity S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa - oferta nie podlega ocenie
 
Załączniki

Powrót Drukuj