Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa taśm i retransferu do drukarki Fargo HDP5000 - postępowanie o wartości niższej niż 30 000 euro - UWAGA 6.03.18 r. wyniki postępowania
Data składania ofert: 2018-03-02 14:00:00
CPV: 30124000-4
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-02-27 13:00:00
Przedmiot zamówienia

Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki Fargo HDP5000 w następujących ilościach:

 

1.  30 szt. taśmy kolorowej YMCK – HID 84051;
2.  10 szt. retransfer film – HID 84053;

3.  30 szt. taśmy laminacyjnej – HID 82615.

 

Oferty prosimy składać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Biura Informatyki i Łączności w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a (pok. 316), faksem na numer 22 849 59 69 lub drogą elektroniczną na adres bil@sw.gov.pl. Ze strony CZSW oczekujemy maksymalnie 21-dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy oraz minimum 21-dniowego terminu płatności od daty wpłynięcia do CZSW faktury za zrealizowaną dostawę wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

W ofercie proszę o podanie cen jednostkowych netto i brutto oraz podsumowania całości oferty brutto.
W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z panem Arkadiuszem Szurszewskim
tel. 22 640 86 79

 

UWAGA !!!

6 marca 2018 r.

 

Serdecznie dziękujemy za przesłanie ofert w przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki Fargo HDP5000.
W wyniku przeprowadzonej analizy nadesłanych ofert, przedstawiamy informacje dotyczące wyboru wykonawcy.

  

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarki Fargo HDP5000 złożył wykonawca:
Marketing – Reklama Franciszek Byrdziak

 

ul. Krasińskiego 22 Bielsko-Biała 43-300
oferowana cena: 19618,50 zł
 
Poniżej zestawienie wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
1.      Marketing – Reklama Franciszek Byrdziak                19618,50 zł
2.      CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.                        20934,60 zł
3.      Sklep ymck.pl ID TECH                                            21094,50 zł
4.      Chomtech.pl Sp. z o.o.                                                          22263,00 zł
5.      Jacek Kotulski DRUKMAT                                       23062,50 zł
6.      LAMINARS, Grzegorz Nita                                       23616,00 zł
 

 

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

Załączniki

Powrót Drukuj