Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa autobusu (znak sprawy: 1/18/RR).
Data składania ofert: 2018-03-23 10:00:00
CPV: 34121000-1
Wytwarzajacy: Rafał Reks
Data Utworzenia: 2018-03-13 16:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 13 marca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa autobusu (znak sprawy: 1/18/RR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2018 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ_czsw_1_2018.doc
Powrót Drukuj