Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa blankietów legitymacji służbowych (znak sprawy: 3/18/PA)
Data składania ofert: 2018-04-16 00:00:00
CPV: 30197645-9
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-04-16 12:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informujemy uprzejmie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa blankietów legitymacji służbowych (znak sprawy: 3/18/PA) wpłynęła w terminie następująca oferta:
 

Cryptotech S. A.

ul. Puszkarska 7H
30-644 Kraków - 269 800,59 zł, termin wykonania zamówienia - 60 dni, okres gwarancji na część elektroniczną blankietów legitymacji - 49 miesięcy;
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie kwotę brutto - 240 000,00 zł.
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

Powrót Drukuj