Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa karabinków o kal. 5,56 x 45 mm (znak sprawy: 2/18/RR)
Data składania ofert: 2018-06-12 10:00:00
CPV: 35321200-2
Wytwarzajacy: Paweł Adamowicz
Data Utworzenia: 2018-05-04 16:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 4 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa karabinków o kal. 5,56x45 mm (znak sprawy: 2/18/RR). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2018 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z instrukcją narzędzia do wypełniania JEDZ.

 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 28 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Załączniki

espd-request.xml
espd-request.pdf
siwz_czsw_2_2018.doc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Instrukcja narzędzia do wypełniania JEDZ.pdf
Powrót Drukuj