Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawa modułów pamięci RAM (znak sprawy: 5/18/PA).
Data składania ofert: 2018-05-16 10:00:00
CPV: 30236110-6
Wytwarzajacy: Rafał Reks
Data Utworzenia: 2018-05-16 15:00:00
Przedmiot zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informujemy uprzejmie,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa modułów pamięci RAM (znak sprawy: 5/18/PA)
w terminie wpłynęły następujące oferty:

1.    SIMPLER IT Piotr Siejbik
ul. Baonu Zośka 3/20
01-130 Warszawa – 67 669,68 zł
- okres gwarancji - 24 miesiące
- termin wykonania zamówienia - 14 dni
2.    Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas 
ul. Piwna 32
43-100 Tychy – 126 512,88 zł
- okres gwarancji - 24 miesiące
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
3.    ESUS IT Aleksandra Drobińska
ul. Łukasińskiego 40/7
71-215 Szczecin – 88 264,80 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 5 dni
4.    Simplicity SA. sp. k.
ul. Aleje Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa – 106 370,40 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
5.    Engave S.A.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa – 76 358,40 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 14 dni
6.    Intaris Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 57
01-625 Warszawa – 95 054,40 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
7.  Comtel Import-Export
ul. Zamoyskiego 49
03-801 Warszawa – 118 955,76 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
8.    Potronics IT Sp. z o.o.
ul. Dubois 114/116
93-485 Łódź – 81 376,80 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
9.    Syriana Joanna Fischer
ul. Porębskiego 28/17
80-180 Gdańsk – 78 031,20 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
10.  ncNETcom Sp. z o.o.
ul. Domaniówka 1/1B
25-413 Kielce – 253 003,13 zł
- okres gwarancji - 24 miesiące
- termin wykonania zamówienia - 10 dni
11.  RESTOR Sp. j.
P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107a
00-784 Warszawa – 67 669,68 zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania zamówienia - 15 dni
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 170 000,00 zł.
 
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.
 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Powrót Drukuj