Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: roboty budowlane
Dotyczy: Remont 3 lokali mieszkalnych (znak sprawy: 24/18/TK). - UWAGA 29.01.2019 r. - wpłynęły pytania! - UWAGA 01.02.2019 r. - wpłynęło pytanie!
Data składania ofert: 2019-02-14 10:00:00
CPV: 45430000-0
Wytwarzajacy: Rafał Reks
Data Utworzenia: 2019-01-15 18:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy uprzejmie, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont 3 lokali mieszkalnych (znak sprawy: 24/18/TK). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15 stycznia 2019 r. W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz niezbędną dokumentację.

 

UWAGA:

29 stycznia 2019 r.

Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1:
„Czy podstawa wyceny jest obowiązująca czy orientacyjna?”
Odpowiedź:
Zamawiający w celu prawidłowej oceny złożonych ofert oraz prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązuje wykonawców do przedstawienia oferty zgodnej z zamieszczonym w ogłoszeniu przedmiarem robót. W związku z powyższym podstawa wyceny jest obowiązująca.
 
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wymaga aby opis pozycji w kosztorysie był dokładnie taki sam jak w przedmiarze robót?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby opis pozycji w kosztorysie odpowiadał dokładnie zamieszczonemu w ogłoszeniu przedmiarowi robót.
 
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający określa szczegółowo godziny, w których można wykonywać w/w roboty budowlane?”
Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem § 3 ust 2 pkt 4 projektu umowy cyt., „Przy realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in. do realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych w godz. 8.00 - 18.00.
Niniejszym zamawiający dookreśla, że w przypadku wykonywania pozostałych robót, tj. nie uciążliwych pod względem hałasu, mogą one być wykonywane w dni powszednie oraz w soboty w godz. 8.00 - 20.00.
 
Pytanie nr 4:
„Czy roboty budowlane można wykonywać w soboty?”
Odpowiedź:
Jak w udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 3.
 
Pytanie nr 5:
„Proszę o podanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać szafki kuchenne.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania szafek kuchennych z następujących materiałów:
- płyta meblowa laminowana w kolorze białym,
- fronty szafek - płyta laminowana MDF w kolorze białym z połyskiem,
- ściana tylna o grubości 5 mm, lakierowana w kolorze białym.
Grubość ww. płyt: 18 mm.
 
Pytanie nr 6:
„Proszę o podanie klasy ścieralności i grubości paneli.”
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa określa klasę ścieralności paneli podłogowych na AC5. Jednocześnie zamawiający określa minimalną grubość paneli podłogowych na 8 mm.
 
Pytanie nr 7:
„Proszę o podanie koloru parapetów z konglomeratu.”
Odpowiedź:
Zamawiający określa kolor parapetów z konglomeratu na jasny beż, gładkie o drobnej strukturze kamienia naturalnego.
 
Pytanie nr 8:
„Proszę o podanie parametrów drzwi wejściowych, klasy, czy mają być to drzwi drewniane czy metalowe.”
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa określa drzwi wejściowe jako „drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań o podwyższonej odporności na włamania, pełne z dwoma atestowanymi zamkami i wizjerem”. Jednocześnie zamawiający nie stawia wymagań w zakresie materiału, z jakiego mają być wykonane drzwi.
 
Pytanie nr 9:
Proszę o podanie parametrów lodówko-zamrażalki, koloru.”
Odpowiedź:
Zgodnie z § 1. ust. 3 projektu umowy zamawiający wymaga, aby urządzenia AGD, w tym lodówko - zamrażarka była w kolorze inox.
 
Jednocześnie zamawiający poniżej doprecyzowuje opis urządzenia:    
 
Lodówka dwudrzwiowa, z dolnym zamrażalnikiem (oddzielny zamrażalnik, osobna chłodziarka). Zamrażalnik wyposażony w dwie szuflady. Klasa energetyczna lodówki co najmniej A+. Wyposażona w system „no Frost”, bez konieczności rozmrażania; w alarm sygnalizujący zbyt długo otwarte drzwiczki, oddzielny termostat dla zamrażarki i części chłodzącej. Wysokość około 190 cm, szerokość dopasowana do pomieszczeń ok. 50-60 cm.
 
Pytanie nr 10:
„Proszę o zamieszczenie rysunku szafy wnękowej i materiału z jakiego ma być wykonana.”
Odpowiedź:
Opis szaf wnękowych:
a)      Lokal ul. Narbutta 46/48 m. 7:
Szafa wnękowa, przedpokojowa o wymiarach ok. 60x140 cm wykonana na pełną wysokość pomieszczenia (ok. 290 cm), „na wymiar”. Wymagane dokładne sprawdzenie wymiarów przez wykonawcę przed zamówieniem i montażem. Od frontu dwudrzwiowa – drzwi przesuwne na prowadnicach. Z jednaj strony drzwi przesuwne dochodzą do ścianki bocznej szafy, z drugiej strony dochodzą do zamocowanej do ściany na całej jej wysokości listwy „maskującej” szerokości około 15 - 20 cm. Dobrać odpowiednie do ciężaru drzwiczek szafki systemy wózków łożyskowanych. Jedne z przesuwnych drzwi wyposażone od strony zewnętrznej w lustro bezpieczne mocowane na folii na całej wysokości i szerokości. Wnętrze szafy podzielone wewnętrzną, wykonaną z płyty wiórowej ścianką na dwie jednakowej szerokości części. Część pierwsza podzielona na całej wysokości na półki (6 półek w równych odstępach). Część druga – dwie półki: dolna 50 cm nad posadzką terakotową i górna – 50 cm pod sufitem, poniżej której – drążek – wieszak na ubrania. Ściana boczna szafy (1 szt.) i ścianka wewnętrzna mocowane trwale do ściany, sufitu i posadzki. Półki mocowane do ściany oraz wsparte na ściance wewnętrznej. Ściana boczna i wewnętrzna oraz półki wykonane z płyty wiórowej, drzwi przesuwne (2 szt.) – z płyty MDF. Kolor biały z połyskiem. Grubość płyty MDF, prowadnice i wózki łożyskowane – wzajemnie dopasowane pod względem właściwego ciężaru i wysokości szafy - dobór wykonawcy.
b)      Lokal, ul. Kazimierzowska 74 m 4.
Szafa wnękowa przedpokojowa o wymiarach ok. 60x135 cm wykonana na pełną wysokość pomieszczenia (ok. 285 cm), „na wymiar”. Wymagane dokładne sprawdzenie wymiarów przez wykonawcę przed zamówieniem i montażem. Od frontu dwudrzwiowa – drzwi przesuwne na prowadnicach. Z jednaj strony drzwi przesuwne dochodzą do ścianki bocznej szafy, z drugiej strony dochodzą do zamocowanej do ściany na całej jej wysokości listwy „maskującej” szerokości około 15 -20 cm. Dobrać odpowiednie do ciężaru drzwiczek szafki systemy wózków łożyskowanych. Jedne z przesuwnych drzwi wyposażone od strony zewnętrznej w lustro bezpieczne mocowane na folii na całej wysokości i szerokości. Wnętrze szafy podzielone wewnętrzną, wykonaną z płyty wiórowej ścianką na dwie jednakowej szerokości części. Część pierwsza podzielona na całej wysokości na półki (6 półek w równych odstępach). Część druga – dwie półki: dolna 50 cm nad posadzką terakotową i górna – 50 cm pod sufitem, poniżej której – drążek – wieszak na ubrania.  Ściana boczna szafy (1 szt.) i ścianka wewnętrzna mocowane trwale do ściany, sufitu i posadzki. Półki mocowane do ścian oraz wsparte na ściance wewnętrznej. Ściana boczna i wewnętrzna oraz półki wykonane z płyty wiórowej, drzwi przesuwne (2 szt.) – z płyty MDF. Kolor biały z połyskiem. Grubość płyty MDF, prowadnice i wózki łożyskowane – wzajemnie dopasowane pod względem właściwego ciężaru i wysokości szafy - dobór wykonawcy.
c)       Lokal, ul. Obrzeżna 8 m. 25.
Szafa wnękowa, przedpokojowa o wymiarach ok. 60x195 cm wykonana na pełną wysokość pomieszczenia (ok. 278 cm), „na wymiar”. Wymagane dokładne sprawdzenie wymiarów przez wykonawcę przed zamówieniem i montażem. Od frontu trzydrzwiowa – drzwi przesuwne na prowadnicach. Z obu stron drzwi przesuwne dochodzą do zamocowanych do ścian bocznych wnęki na całej wysokości listw „maskujących”, szerokości około 15 - 20 cm. Dobrać odpowiednie do ciężaru drzwiczek szafki systemy wózków łożyskowanych. Środkowe  drzwi przesuwne wyposażone od strony zewnętrznej w lustro bezpieczne mocowane na folii na całej wysokości i szerokości. Wnętrze szafy podzielone 2 wewnętrznymi, wykonanymi z płyty wiórowej ściankami (pełna wysokość) na 3 jednakowej szerokości części. Część prawa – 6 wykonanych w równych odstępach półek, części środkowa oraz lewa jednakowe – dolna półka 50 cm nad posadzką terakotową, półka górna – 50 cm pod sufitem, poniżej półki górnej – drążek  - wieszak na ubrania. Ścianki wewnętrzne (2 szt.) mocowane trwale do ściany, sufitu i posadzki. Ścianki wewnętrzne oraz półki wykonane z płyty wiórowej, drzwi przesuwne (3 szt.) – z płyty MDF. Kolor biały z połyskiem. Grubość płyty MDF, prowadnice i wózki łożyskowane – wzajemnie dopasowane pod względem właściwego ciężaru i wysokości szafy - dobór wykonawcy.
 
Jednocześnie schemat wnętrza szafy wnękowej dla każdej z lokalizacji, przedstawia załącznik pn. "schemat wnętrza szafy wnękowej"

 

Pytanie nr 11:
Proszę o podanie współczynników dla montowanej stolarki okiennej.”
Odpowiedź:
Zamawiający określa parametry stolarki okiennej jako białe PCV o współczynniku przenikania ciepła U mniejszym lub równym Umax = 0,9 [W/(m2 · K)]., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r. poz. 1422).
 
 
UWAGA:
01 lutego 2019 r.
 
 
Informujemy uprzejmie, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęło pytanie, na które udziela się następującej odpowiedzi.
 
Pytanie:
„Zwracam się z prośbą o ustalenie dodatkowych informacji niezbędnych do rzetelnej wyceny oferty”
  1. Czy w zakresie Wykonawcy jest zakup i dostawa pralki?
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i dostawy pralek do lokali mieszkalnych.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rysunki.7z
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiar.7z
siwz_czsw_24_2018.doc
Projekty.7z
schemat wnętrza szafy wnękowej.pdf
Powrót Drukuj