Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa narzędzi do sieci światłowodowych - zamówienie poniżej 30 tys. euro. Uwaga!!! 30.01.2019 r. - do treści postępowania dodano zdanie.; UWAGA 04.02. - wpłynęły pytania !!!
Data składania ofert: 2019-02-11 10:00:00
CPV: 38621000-4
Wytwarzajacy: Rafał Reks
Data Utworzenia: 2019-01-28 14:00:00
Przedmiot zamówienia

Informujemy, iż w dniu  28 stycznia br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa narzędzi do sieci światłowodowych – spawarki światłowodowej i reflektometru OTDR.  

Lp.
Nazwa
Ilość
jm.
1
Spawarka światłowodowa Fujikura 70S+ wraz z wyposażeniem
1
kpl.
2
Reflektometr optyczny OTDR wraz z wyposażeniem
1
Kpl.
 
Szczegółowe wyposażenie, elementy wchodzące w skład każdego z narzędzi oraz warunki gwarancji zostały określone w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert na dostawę: 11 lutego 2019r. do godziny 10:00
Przesłana oferta powinna w szczególności zawierać: producenta, typ i model oraz cenę jednostkową netto i brutto wymienionych powyżej elementów dostawy. Ponadto oferta powinna zawierać wyliczoną całkowitą wartość brutto dostawy.
Miejsce składania ofert: drogą mailową na adres bil@sw.gov.pl
Miejsce dostawy: Centralny Zarząd Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa;
Termin dostawy: 30 dni od dnia podpisania umowy;
Płatność po zrealizowaniu całości dostawy w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokółem odbioru.
Ze strony BIŁ sprawę prowadzi kpt. Paweł Marcinkiewicz - tel. 797 502 706.
 
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
 
UWAGA!!! 30.01.2019 r.
 

Wykonawca w ciągu 5 dni od zrealizowanej dostawy zobowiązuje się przeprowadzenia nieodpłatnego instruktarzu z obsługi dostarczonych narzędzi w wymiarze 4h dla 6 osób.

UWAGA:

04 lutego 2019 r.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania wykonawców: 

Pytanie 1:
Czy nie nastąpiła omyłka i oczekują Państwo ze spawarką tylko jednej obcinarki CT08? Pragnę nadmienić, iż producent wycofał z produkcji obcinarkę CT06 na rzecz obcinarki CT50 i CT08. W załączeniu przesyłam karty katalogowe celem uszczegółowienia produktu.
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuści ofertę w której wraz ze spawarką światłowodową dostarczona zostanie obcinarka CT08. Tym samym wykreśla się z opisu przedmiotu zamówienia wymóg dostarczenia „narzędzia do precyzyjnego ucinania światłowodów – Fujikura CT06” pozostawiając wymóg dostarczenia narzędzia „Single Fiber Cleaver - Fujikura CT08”
 
Pytanie 2:
Proszę o dopuszczenie do zaoferowania refrektometru o troszkę innych parametrach. W załączeniu karty katalogowe oferowanych produktów
Jednostka główna: Yokogawa AQ7280
Moduły: AQ7283A + AQ7282M
Miernik+źródło+vls: AQ2781V High Power OPM & VLS
Sonda: LIGHTEL DI-1000
Jako niezależne źródło światła proponuję: OLS7-3
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wskazuje precyzyjnie typu reflektometru OTDR który ma zostać dostarczony, podając jedynie jego parametry minimalne, zapewniające możliwie dużą uniwersalność i stopień integracji przyrządu pomiarowego. Zaoferowanie przyrządu o lepszej dokładności/rozdzielczości/czułości/mocy nie spowoduje odrzucenia oferty. Dokładna ocena zgodności urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia odbędzie się w dniu składania ofert.
 
 
Uwaga:
Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym specyfikacji reflektometru OTDR – błędnie określono długość fal pomiarowych – jest:
·         Długości fal pomiarowych MM-850/1300 i SM 1310/1350 nm
Winno być:
·         Długości fal pomiarowych MM-850/1300 i SM 1310/1550 nm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Opis narzędzia.docx
umow narzędzia.docx
Powrót Drukuj