Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Kategoria: dostawy
Dotyczy: Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą Acitve Directory domeny swnet.sw.gov.pl o nazwie ADManager Plus - zamówienie poniżej 30 tys. euro
Data składania ofert: 2019-02-15 12:00:00
CPV: 48219300-9
Wytwarzajacy: Danuta Ryfa
Data Utworzenia: 2019-02-08 10:00:00
Przedmiot zamówienia

„Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaprasza do składania ofert na: „Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą Acitve Directory domeny swnet.sw.gov.pl o nazwie ADManager Plus”.

1.      Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia publicznego)
Dostawa oprogramowania ADManager Plus wraz z jedną, bezterminową licencją pozwalającą korzystać z oprogramowania bez ograniczeń czasowych, dla dwóch administratorów i jednej domeny. Roczne wsparcie i dostęp do nowych wersji oprogramowania.

Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

2.      Wymagania dotyczące składanej oferty:
-          oferta ma być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty cenowej,
-          oferta ma być podpisana przez osoby uprawione do występowania w imieniu Wykonawcy,
-          oferta ma obejmować całość zamówienia. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
-          ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 
3.      Kryterium wyboru oferty
Kryterium wyboru usługodawcy będzie zaoferowana cena.

Płatność nastąpi w terminie do 30  dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem odbioru przedmiotu umowy. Oferty należy przesłać do sekretariatu Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a (pok. 316), faksem na numer 22 849 59 69 lub na adres email: bil@sw.gov.pl, do dnia 15 lutego br. do godziny 12.00. Dodatkowych informacji w przypadku ewentualnych pytań udziela por. Kuba Bielec (tel. 22 640 85 64, e-mail: kuba.bielec@sw.gov.pl).

 

Załączniki

5_FormularzOfertowyADManager.docx
Powrót Drukuj