Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Powrót Drukuj     
Szczegóły zamówienia
Nazwa jednostki: Areszt Śledczy Chojnice
Kategoria: roboty budowlane
Dotyczy: Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert, wpłynęły zapytania!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane nr ref. DKW.80.13.2017
Data składania ofert: 2018-01-05 11:00:00
CPV: 45216113-9, 45000000-771000000-8
Wytwarzajacy: mł. chor. Agnieszka Stosik
Data Utworzenia: 2017-12-13 14:00:00
Przedmiot zamówienia

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2017-12-29, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: powołując się na art. 38 ust.4 uPZP zamawiający dokonuje korekty terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-01-05, godzina 11:00

W ogłoszeniu jest: Wadium nalezy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 29.12.2017 roku, godz. 10:00            W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 05.01.2018 roku, godz. 10:00 

WPŁYNĘŁY ZAPYTANIA

treść pytań wraz z odpowiedziami została umieszczona w załączeniu.

​Areszt Śledczy w Chojnicach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na ​wykonanie w trybie"zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu "Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach"

w załączeniu niezbędne dokumenty

Załączniki

3_a_odpowiedzi na pytania 20.12.2017.doc
2c_audyt energetyczny zalacznik nr 3 do SIWZ.pdf
2a_PFU zalacznik nr 2 do SIWZ.doc
2e zał. nr 8 do umowy z NFOŚiGW zalacznik nr 4 do SIWZ.pdf
2d.audyt oswietlenia zalacznik nr 3 do SIWZ.pdf
1_SIWZ_DO_PRZETARGU-.docx
2b.audyt ex-ante zalacznik nr 3 do SIWZ.pdf
2_ załączniki do SIWZ.docx
Powrót Drukuj