Polityka prywatności
Szanujemy Państwa prawo do prywatności.
Informujemy, że  w niniejszym serwisie internetowym zbierane automatycznie dane są wykorzystywane jedynie w celu dopasowania treści stron internetowych, i innych funkcjonalności do zainteresowań użytkowników, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
Dane zbierane automatycznie i pliki cookies
Niniejszy serwis korzysta z plików cookies, tzn. niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis www.zp.sw.gov.pl, przeglądarka internetowa przesyła zapisane pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwis rozpoznaje konkretnego użytkownika i pamięta jego indywidualne preferencje. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.
Ponadto pliki cookies:
• pozwalają na zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji użytkowników,
• pozwalają określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które zostały przeglądane, czasu spędzonego na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie. Pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników.
Korzystanie z serwisu przez użytkownika, bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi plików cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informujemy, że:
·      administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu www.zp.sw.gov.pl jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
·      dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
·      informacje pozyskiwane w sposób zautomatyzowany przetwarzane są przez czas nieokreślony
w celu dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz do celów administracyjnych i statystycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia;
·      osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
·      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
·      pozyskane dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.
 
Zmiana polityki prywatności
 Zmiana polityki prywatności odbywa się poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie i obowiązuje od dnia jej opublikowania.